Hyppää sisältöön

Kylylahden kaivos, Polvijärvi

    * Arviointiohjelma saapunut: 24.11.2005 (pdf, 1728 KB)
    * Arviointiohjelma nähtävillä: 1.12.2005 - 13.1.2006
    * Kuulutus arviointiohjelmasta: 29.11.2005 (word, 53 KB)
    * Esittelytilaisuus: 8.12.2005 klo 18.00 alkaen
    * Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta: 29.11.2005
    * Lausunto pyydetty seuraavilta: Pohjois-Karjalan TE-keskus,     Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Itä-Suomen lääninhallitus/Sosiaali-     ja terveysosasto, Polvijärven kunnanhallitus, Polvijärven kunnan     ympäristönsuojeluviranomainen, Pohjois-Karjalan     luonnonsuojelupiiri ry, Savo-Karjalan tiepiiri, Sotkuman kalaveden     osakaskunta
    * Lausuntojen määräaika: 13.1.2006
    * Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 10.2.2006 ( word,     110 KB)
    * Arviointiselostus saapunut: 9.6.2006 (pdf, 8740 KB)
    * Arviointiselostus nähtävillä: 15.6.2006 - 4.8.2006
    * Kuulutus arviointiselostuksesta: 13.6.2006
    * Esittelytilaisuus: 29.6.2006 klo 18.00 alkaen
    * Lausunto pyydetty seuraavilta: Pohjois-Karjalan TE-keskus,     Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Itä-Suomen lääninhallitus/Sosiaali-     ja terveysosasto, Polvijärven kunnanhallitus, Polvijärven kunnan     ympäristönsuojeluviranomainen, Pohjois-Karjalan     luonnonsuojelupiiri ry, Savo-Karjalan tiepiiri, Sotkuman kalaveden     osakaskunta
    * Lausuntojen määräaika: 4.8.2006
    * Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta: 4.10.2006      (word, 118 Kb)

Hankkeen kuvaus: 

Tarkoituksena on aloittaa uusi kupari- ym. metallimalmien louhinta- ja rikastustoiminta. Kaivosalue sijaitsee yhden kilometrin länteen Polvijärven keskustaajamasta ja välittömästi Vasarakankaan YVA-menettelyssä olevan talkkikaivoshankkeen eteläpuolella. Malmin louhinta tapahtuisi maanalaisena. Lisäksi kaivosalueelle rakennetaan murskaamo, rikastamo ja rikastushiekka-allas, 7-12 ha. Raakavettä laitos tarvitsee 1500 m³/d. Kaivoksen toiminta-ajaksi arvioidaan 10 vuotta, jonka aikana malmia louhitaan n. 5 milj. tonnia.

Arviointiohjelman mukaiset hankkeen toteutusvaihtoehdot ovat:

1-vaihtoehto: Sivukivet ja rikastushiekka kokonaisuudessaan sijoitetaan rikastushiekan loppusijoitusalueelle /takaisin kaivokseen.
2-vaihtoehto: Sivukivet ja neutraali rikastushiekka sijoitetaan rikastushiekan loppusijoitusalueelle /takaisin kaivokseen ja sulfidipitoinen rikastushiekka kuljetetaan muualle jatkokäsittelyyn.

Lisäksi tutkitaan vaihtoehtoiset raakaveden hankintalähteet ja kaivosvesien purkupaikat.

 

 

 

 

Julkaistu 16.8.2013 klo 9.20, päivitetty 4.11.2015 klo 13.26