Hyppää sisältöön

Lapin ympäristökeskus, Tornionjokisuun tulvasuojelu

Hankkeen kuvaus

Tornionjokisuun tulvasuojeluhankkeen tarkoituksena on pyrkiä pienentämään sekä jääpatojen syntymisriskiä jokisuulla että jääpadoista aiheutuvaa tulvariskiä Tornion kaupungin keskustaajaman ja Haaparannan kuntakeskuksen alueilla.

Riskien pienentämiseksi on tarkoitus ruopata Tornionjokisuun alueelle Karinkorvan alapuolelta Röyttän syväväylälle johtava 5,5 m syvä ja pohjaleveydeltään 50 m leveä väylä, joka voidaan tarvittaessa avata ennen jäiden liikkeelle lähtemistä esim. Kemin satamajäänsärkijällä. Tällöin joelta purkautuvilla jäämassoilla olisi mahdollisuus päästä kulkeutumaan merelle aiheuttamatta patoja jokisuun alueelle. Ruopattava väylä palvelisi valmistuttuaan lisäksi Tornionjokisuulla vene- ja syväykseltään väylässä kulkevaa laivaliikennettä.

Lapin ympäristökeskus on laatinut suunnitelman vesioikeudellista lupakäsittelyä varten yhteistyössä Tornion kaupungin ja Haaparannan kunnan kanssa. Hankkeen valmistelussa on ollut mukana Ruotsin puolelta myös Norrbottenin lääninhallituksen pelastusosasto, jolle kuuluu vastuu tulvantorjunnasta lääninsä alueella. Suunnittelua on ohjannut ohjausryhmä, jossa on ollut edustaja kaikista kyseisistä organisaatioista. Suunnittelun perusteena on ollut SMHI:n (Sveriges meteorologisk och hydrologisk institut) ja Vesi- ja ympäristöhallinnon toimesta laaditut selvitykset Tornionjoen virtaamista, tulvista ja mahdollisuuksista tulvasuojeluun ja tulvantorjuntaan.

Hankkeen edettyä vesioikeudelliseen käsittelyyn suomalais-ruotsalaisessa rajajokikomissiossa, on hankkeen lupakäsittelyä varten todettu tarpeelliseksi suorittaa ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Julkaistu 18.9.2001 klo 10.02, päivitetty 18.12.2015 klo 14.09