Lasorin tuulivoimapuisto, Vöyri

Hankkeen kuvaus

Tuulivoimapuiston hankealue sijoittuu Vöyrin kunnan keskiosaan, Vöyrin kuntakeskuksesta noin kolme kilometriä koilliseen. Kunkin tuulivoimalan yksikköteho on 7-8 MW ja kokonaiskorkeus 280 metriä. Tuulivoimalat on suunniteltu liitettäväksi kantaverkkoon 110 kV ilmajohdolla.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 19 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 7-8 MW.
  • Vaihtoehto VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 9 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 7-8 MW.

Sähkönsiirtovaihto:

  • Vaihtoehto VEA: Tuulivoimahankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankkeen käyttöön rakennetaan uusi 110 kV sähköasema. Tuulivoimahanke liitetään hankealueesta länteen sijoittuvaan Härrfors Nät Ab:n 110 kV:n Tuovila-Jussila voimajohtoon 110 kV voimajohdolla. Voimajohdon pituus on noin 10 km.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 17.9.-18.10.2021luettavissa:

  • Vöyrin pääkirjastossa, Härmäntie 8, 66600 Vöyri

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa ja hankkeen kaavoitusta koskeva kaikille avoin sähköinen yleisötilaisuus pidetään tiistaina 21.9.2021 klo 17-19. Ohje yleisötilaisuuteen osallistumiseen.pdf ja linkki.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne viimeistään 18.10.2021 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 Vaasa tai sähköpostitse kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/1085/2021.

Julkaistu 14.9.2021 klo 14.03, päivitetty 20.9.2021 klo 9.01