Hyppää sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj, Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus

Uuteenkaupunkiin perustettavaa materiaalinkäsittelykeskusta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennys. Täydennyksessä esitetään muuttuneet tiedot toteuttamisvaihtoehdoista ja arvio niiden ympäristövaikutuksista. Hankkeen arviointiselostus on käsitelty vuonna 2014 ja yhteysviranomaisen lausunto siitä annettu 16.10.2014.

Hankkeen kuvaus

Munaistenmetsän kaatopaikka-alueelle perustettavan materiaalinkäsittelykeskuksen tehtävänä on palauttaa jätteiden ja sivuvirtojen sisältämiä raaka-aineita uudelleen käytettäväksi ja hyödynnettäväksi energiana. Materiaalin käsittelykeskus sijoittuu 5 kilometrin päähän Uudenkaupungin keskustasta itään Peteksentien varrelle. Käsittelykeskuksen toiminta muodostuu mm. jätteiden vastaanotosta, käsittelystä sekä hyötykäytöstä alueella ja sen ulkopuolella sekä turvallisesta loppusijoituksesta. Vastaanotettavien ja käsiteltävien jätteiden määrä on yhteensä 215 000 t. Hankkeen muutos käsittää vaarallisen jätteen kaatopaikan perustamisen ja tavanomaisen jätteen kaatopaikkatoiminnan laajentamisen sekä jätejakeiden vuosittaisen käsittelymäärän pienentymisestä johtuvat muutokset toiminnassa.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

Vaihtoehtoina on yksi uusi toteutusvaihtoehto TV_U ja nollavaihtoehtona (hanketta ei toteuteta) voimassa olevien lupien mukainen toiminta alueella.
 

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen täydennys (20.3.2017)


Tämän sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/uudenkaupunginmateriaalinkasittelykeskusYVA

Julkaistu 12.8.2013 klo 12.30, päivitetty 31.1.2019 klo 18.59