Liikelaitos Kokkolan Vesi, Karhinkankaan vedenotto, Kokkola

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Liikelaitos Kokkolan Vesi on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman, joka koskee pohjavedenottoa Kokkolan Lohtajan Karhinkankaan ja Sivakkokankaan pohjavesialueilta. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-menettelyssä tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa Kokkolan kantakaupungin talousveden toimitusvarmuutta. Hankkeessa varaudutaan myös veden toimittamiseen tulevaisuudessa Lohtajan kirkonkylän, Kälviän ja Kannuksen tarpeisiin.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

 • Vaihtoehto VE0: hanketta ei toteuteta.
 • Vaihtoehto VE1: Karhinkankaan ja Sivakkokankaan pohjavesialueille sijoitetaan korkeintaan 8 vedenottamoa. Vuorokautinen vedenottomäärä on 8 000 m3, joka sisältää nykyisen vedenottoluvan mukaisen määrän (1 000 m3/d) ja uuden vedenoton (7 000 m3/d).
 • Vaihtoehto VE2: pohjavesialueille sijoitetaan korkeintaan 9 vedenottamoa. Vuorokautinen vedenottomäärä on 10 000 m3, joka sisältää nykyisen vedenottoluvan mukaisen määrän
  (1 000 m3/d) ja uuden vedenoton (9 000 m3/d).
 • Vaihtoehto VE3: pohjavesialueille sijoitetaan korkeintaan 9 vedenottamoa. Vuorokautinen vedenottomäärä on 12 000 m3, joka sisältää nykyisen vedenottoluvan mukaisen määrän
  (1 000 m3/d) ja uuden vedenoton (11 000 m3/d).

Vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3 vedenottamoilta vedet johdetaan putkilinjalla Lohtajan Houraatin alueelle rakennettavalle vedenkäsittelylaitokselle ja edelleen olemassa olevaa putkilinjaa pitkin Kokkolan vesihuoltoverkostoon.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 9.1.-7.2.2019 luettavissa:

 • Kokkolan kaupungintalo, Kauppatori 5, Kokkola
 • Kokkolan kaupunginkirjasto, Isokatu 3, Kokkola ja
 • Lohtajan kirjasto, Metsäpellontie 2, Lohtaja

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 16.1.2019 klo 18:00 Lohtaja-talolla, osoitteessa Alaviirteentie 4 B, Lohtaja. Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne viimeistään 7.2.2019 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 KOKKOLA tai sähköpostitse
kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Julkaistu 7.1.2019 klo 13.54, päivitetty 6.3.2019 klo 11.47