Hyppää sisältöön

Liikelaitos Kokkolan Vesi, Karhinkankaan vedenotto, Kokkola

Hankkeen kuvaus

Liikelaitos Kokkolan Vesi on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman, joka koskee pohjavedenottoa Kokkolan Lohtajan Karhinkankaan ja Sivakkokankaan pohjavesialueilta. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-menettelyssä tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa Kokkolan kantakaupungin talousveden toimitusvarmuutta. Hankkeessa varaudutaan myös veden toimittamiseen tulevaisuudessa Lohtajan kirkonkylän, Kälviän ja Kannuksen tarpeisiin.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: hanketta ei toteuteta. Pohjavesi otetaan Patamäestä ja Saarikankaalta. Vedenoton jatkaminen Patamäestä edellyttää Patamäen vedenkäsittelylaitoksen mittavaa saneerausta.
  • Vaihtoehto VE1: Karhinkankaan pohjavesialueelle sijoitetaan korkeintaan 7 vedenottamoa. Vedenottomäärä alueelta on 8 000 m3 vuorokaudessa (2,92 milj. m3/a).
  • Vaihtoehto VE2: Karhinkankaan pohjavesialueelle sijoitetaan korkeintaan 7 vedenottamoa. Vedenottomäärä alueelta on 10 500 m3 vuorokaudessa (3,65 milj. m3/a).
  • Vaihtoehto VE3: Karhinkankaan pohjavesialueelle sijoitetaan korkeintaan 7 vedenottamoa. Vedenottomäärä alueelta on 12 000 m3 vuorokaudessa (4,38 milj. m3/a).

Vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3 vedenottamoilta vedet johdetaan putkilinjalla Lohtajan Houraatin alueelle rakennettavalle vedenkäsittelylaitokselle, josta talousvesi pumpataan olemassa olevaa putkilinjaa pitkin Kokkolan vesihuoltoverkostoon. Vedenotossa hyödynnetään tarvittaessa Nutturakankaan olemassa olevia vedenottamoita. Vedenottomäärät sisältävät uuden vedenoton lisäksi nykyisen Nutturakankaan vedenottoluvan mukaisen määrän (1 000 m3/d).

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen täydennetty versio

Hanketta koskeva arviointiselostus on kuulutettu 31.3.-22.5.2020. Nyt kuulutetaan aiemmin kuulutetun arviointiselostuksen täydennetty versio.

Arviointiselostuksen paperiversio on 28.1.-5.3.2021 luettavissa:

  • Kokkolan kaupunki, Kauppatori 5, Kokkola
  • Kokkolan kaupunginkirjasto, Isokatu 3, Kokkola
  • Lohtajan kirjasto, Metsäpellontie 2, Lohtaja

Yleisötilaisuus

Koronavirusepidemian vuoksi arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään sähköisesti 16.2.2021 klo 17:00. Linkki ja ohjeet yleisötilaisuutta koskien tulevat ennen tilaisuutta Kokkolan kaupungin internetsivuille www.kokkola.fi sekä tälle sivulle.

Ohje yleisötilaisuuteen osallistumisesta.pdf

 

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

 

Mielipiteen esittäminen

Täydennetystä arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne viimeistään 5.3.2021 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 KOKKOLA tai sähköpostitse kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/3038/2018.

Julkaistu 7.1.2019 klo 13.54, päivitetty 15.2.2021 klo 11.46