Hyppää sisältöön

Lisäveden johtaminen Läntiselle Pien-Saimaalle, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

Hankkeen nimi: Lisäveden johtaminen Läntiselle Pien-Saimaalle, Lappeenranta, Taipalsaari, Savitaipale ja Lemi
Diaarinumero: KASELY/39/07.04/2010
Hankkeesta vastaava: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
Yhteysviranomainen: Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Yhteyshenkilö: Ylitarkastaja Antti Puhalainen
puh. 040 778 9905, email: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeen kuvaus

Pien-Saimaan kunnostuksen esiselvityshanke eli PISA-hanke käynnistyi vuoden 2009 maaliskuussa. Hanke on EU Leader-ohjelman rahoittama ja sen tavoitteena on Pien-Saimaan ekologisen tilan parantamiskeinojen selvittäminen ja parantamistoimenpiteiden suunnittelu. Yhtenä PISA-hankkeen tuloksena on päädytty selvittämään lisäveden johtamista Suur-Saimaalta Pien-Saimaalle ja sen vaikutusta Pien-Saimaan veden laatuun. Tätä varten on käynnistetty erillinen EAKR-rahoitteinen Pien3D-hanke marraskuussa 2009. Pien3D-hanke sisältää ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), kolmiulotteisen Coherens-virtaus- ja vedenlaatumallin laadinnan sekä pumppaamoiden yleissuunnittelun. YVA-hankkeen tavoitteena on arvioida lisäveden johtamisesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia, kun lisävettä johdetaan Suur-Saimaalta Läntiselle Pien-Saimaalle pumppaamalla.

Vaihtoehdot

- (VE 0) Hankkeen toteuttamatta jättäminen.
- (VE 1) Pumppaamon rakentaminen Kolhonlahti – Kolinlahti alueelle.
- (VE 2)pumppaamon rakentaminen Kutilan alueelle ja lisäveden johtaminen Umianlammen ja Kopinsalmen kautta läntiselle Pien-Saimaalle.
- (VE 3)Vehkataipaleen pumppulaitoksen laajentaminen ja lisäveden johtaminen Kirjamoinsalmen tai Kopinsalmen kautta Läntiselle Pien-Saimaalle.

PienSaimaan arviointiohjelma.pdf
Saapunut 7.5.2010

Kuulutus arviointiohjelmasta.pdf
Lappeenrannan kaupungin, Taipalsaaren-, Savitaipaleen ja Lemin kuntien ilmoitustauluilla 12.5.-2.6.2010

Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika: 25.6.2010

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta.pdf
(2.7.2010)

Yleisötilaisuus: Arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidettiin 26.5. 2010 klo 18.00 alkaen Taipalsaaren kunnantalolla (Kellomäentie 1).        

Ympäristövaikutusten arviointiselostus.pdf
(pdf  44 Mt) on saapunut  25.5.2011

Kuulutus arviointiselostuksesta.pdf 
Lappeenrannan kaupungin, Taipalsaaren-, Savitaipaleen- ja Lemin kuntien ilmoitustauluilla 31.5.- 30.6.2011.

Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika 29.7.2011 Lausunnot  ja mielipiteet tuli toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi jos sähköpostin lähettäminen ei ole mahdollista lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Salpausselänkatu 22, PL 1041, 45101 Kouvola.

Arviointiselostus oli nähtävillä 31.5. alkaen seuraavissa paikoissa:
Lappeenrannan kaupungintalolla, Taipalsaaren-, Savitaipaleen-  ja Lemin kunnantaloilla.
Kirjastoissa: Lappeenranta (Valtakatu 47), Taipalsaari (Kuhatie 3), Lemi (Urheilutie 2) ja Savitaipale (Keskustie 2).
Kaakkois-Suomen ELYssä, Kauppamiehenkatu 4 (6.kerros), Kouvola

Yleisötilaisuus: Ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskeva yleisötilaisuus pidettin Lappeenrannan kaupungintalon valtuustosalissa maanantaina 6.6.2011 klo 17.30 alkaen 

PienSaimaaLausuntoarviointiselostuksesta (3).pdf
(30.9.2011)

Julkaistu 28.8.2013 klo 8.00, päivitetty 30.8.2019 klo 10.16