Matalamaan kiviainesten ottohanke, Sievi

Hankkeen kuvaus

Matalamaan kallioalue sijaitsee Sievin kunnan länsiosassa, Sievin keskustasta noin 11 kilometriä Kannukseen päin. Paikka on noin 400 metrin etäisyydellä valtatiestä 28 sen eteläpuolella. Kiviainesten otto liittyy Kokkolan ja Ylivieskan välisen 76 kilometriä pitkän kaksoisraiteen rakentamiseen ja vanhan raiteen kunnostukseen.

Tarkoitus on louhia ja murskata kalliokiviainesta Matalamaan alueelta yhteensä 3-3,5 miljoonaa kuutiota, josta 2-2,5 miljoonaa kuutiota käytettäisiin kaksoisraiteen rakenteisiin, ja loput radan kunnossapitoon. VR Track Oy suunnittelee Matalamaata pääasialliseksi kiviainesottopaikakseen hyvänlaatuisen kiven ja alueen edullisen sijainnin takia.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto 1: pohjavedenpinnan yläpuolinen louhinta 28 hehtaarin alueelta, alin ottotaso +77-78 m mpy, kokonaisottomäärä 3-3,5 milj. kiinto-m³ 20-30 vuoden aikana, josta 2-2,5 milj. kiinto-m3 vuosien 2011-2015 aikana.

Vaihtoehto 2: osittain pohjavedenpinnan alapuolinen louhinta 25 hehtaarin alueelta, alin ottotaso +71 m mpy, kokonaisottomäärä 3-3,5 milj. kiinto-m³ 20-30 vuoden aikana, pohjaveden yläpuolinen louhintavaihe 2-2,5 milj. kiinto-m3 vuosina 2011-2015 ja otto pohjavesipinnan alapuolelta vuoden 2015 jälkeenVaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta.

Julkaistu 31.5.2011 klo 10.50, päivitetty 18.12.2015 klo 13.36