Hyppää sisältöön

NSE Biofuels Oy:n Biopolttoaineen tuotantolaitos, Imatra, Porvoo

Hankkeen kuvaus

Hanke käsittää kapasiteetiltaan noin 200 000 tonnia biovahaa tuottavan laitoksen, joka käyttää raaka-aineena arviolta noin 2,4 miljoonaa kuutiometriä metsäraaka-aineita. Pääasiallinen raaka-aine on hakkuutähde, joka kerätään hakkuiden yhteydessä. Laitosalueella metsäraaka-aine kuivataan ja kaasutetaan. Kaasutuksessa syntyvästä synteesikaasusta valmistetaan biovahaa perustuen ns. Fischer-Tropsch –menetelmään. Laitoksessa tuotettava biovaha jatkojalostetaan nestepolttoaineeksi Neste Oil Oyj:n Kilpilahden öljynjalostamolla Porvoossa. Tuotantolaitoksen sijoituspaikkana tarkastellaan Stora-Enson Imatran Kaukopään sellutehtaan teollisuustonttia sekä Neste Oil Oyj:n Kilpilahden jalostamon aluetta Porvoossa.

Porvoon ja Imatran valinta mahdollisiksi kaupallisen laitoksen sijaintipaikkakunniksi perustuu raaka-aineen saatavuuteen ja hyviin logistisiin yhteyksiin. Neste Oilin ja Stora Enson valmiit tuotantoympäristöt Porvoossa ja Imatralla mahdollistavat myös muun muassa biojalostamolla syntyvän lämpöenergian hyödyntämisen tehokkaasti ja ympärivuotisesti.

Laitoksen suunnittelua tehdään yhtäaikaisesti YVA-menettelyn kanssa. Laitoksen alustava sijoitussuunnittelu on tehty ja sitä jatketaan yleissuunnittelulla, jossa tarkennetaan mm. teknisiä ratkaisuja ja prosesseja. Koska suunnittelu ei ole vielä täysin valmis, voidaan suunnittelussa ottaa huomioon YVA-menettelyn aikana esiin nousevia ympäristönäkökulmia. Vaikutusten arvioinnissa on käytettävissä mm. tarkentuneet arviot päästölähteistä ja päästömääristä.

Julkaistu 28.8.2013 klo 8.43, päivitetty 30.8.2013 klo 9.46
Julkaistu 29.5.2015 klo 15.11, päivitetty 29.5.2015 klo 15.11