Hyppää sisältöön

Onkineva II:n turvetuotantohanke, Kärsämäki

Hankkeen kuvaus

Onkineva II:n turvetuotantohanke sijaitsee Kärsämäen kunnassa 7 km kuntataajamasta pohjoiseen valtatien 4 molemmin puolin. Vapo Oy:n hankkeen tarkoituksena on tuottaa pääasiassa energiaturvetta lähialueen energiantuotantolaitosten polttoaineeksi. Suunniteltu tuotantoalue on yhteensä auma-alueineen 498 ha ja se koostuu kolmesta erillisestä osasta, joista suurin on läntinen 290 ha:n alue. Kaksi pienempää itäistä aluetta, 180 ha ja 28 ha, sijaitsevat Porkkalan kylän pohjoispuolella. Hankealueesta yli puolet on ojittamatonta suota. Tuotantovaiheen arvioidaan kestävän noin 30 vuotta.

Onkineva II kuuluu Siikajoen ja Pyhäjoen valuma-alueisiin. Läntisen alueen pohjoisosasta vedet kulkevat Kotaojaa myöten Ristisenojaan ja siitä edelleen Lamujoen kautta Siikajokeen. Läntisen alueen eteläosasta vedet kulkevat Juurusjärven kautta Juurusojaa myöten Kärsämäenjokeen ja siitä edelleen Pyhäjokeen. Itäisten alueiden vedet kulkevat Onkiojan ja Silo-ojan kautta Juurusojaan.

Vaihtoehdot

0-vaihtoehto: Hanketta ei toteuteta

Vaihtoehto 1: Hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alueella, vesienkäsittelymenetelmänä sulan maan aikana pintavalutus.

Vaihtoehto 2: Hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alueella, vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen pintavalutus.

Vaihtoehto 3: Hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alueella, vesienkäsittelymenetelmänä sulan maan aikainen kemiallinen käsittely.

 

Julkaistu 18.9.2009 klo 0.00, päivitetty 17.11.2015 klo 11.05