Hyppää sisältöön

Tuuloksen kiertotalouspuisto, Hämeenlinna

Hankkeen kuvaus

Paadenkolu Oy suunnittelee kiertotalouspuiston perustamista Tuulokseen, Hämeenlinnaan, noin kolmen kilometrin etäisyydellä Tuuloksen taajamasta. Noin 35 ha laajuiselle alueelle sijoittuvan kiertotalouspuiston toimintoihin kuuluvat erilaisten jätteiden vastaanotto, käsittely ja loppusijoitus sekä turpeen ja maa-ainesten otto sekä käsittely. Kiertotalouspuiston alueelle vastaanotettavia materiaaleja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös alueen rakenteissa. Hankealueelle suunnitellaan myös lumen- ja maankaatopaikkaa sekä puuterminaalitoimintaa. Kiertotalouspuiston alueelle rakennetaan jätteiden käsittelytoimintojen ja -alueiden lisäksi myös tarvittavat vesienkäsittelyyn liittyvät rakenteet ja muu infra, kuten tiet.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: Hankealueelle ei sijoiteta kiertotalouspuistoa tai muita toimintoja ja hankealue säilyy nykyisellään metsätalouden käytössä.
  • Vaihtoehto VE1: Hankealueelle sijoitetaan kalliokiviainesten ottoa ja jalostamista enimmillään 100 000 m3 vuodessa sekä pilaantumattomien ylijäämämaiden käsittelyä ja loppusijoitusta. Loppusijoitettavan maa-aineksen määrä on alle 50 000 tonnia vuodessa.
  • Vaihtoehto VE2: Hankealueelle sijoitettavan kiertotalouspuiston toimintoihin kuuluvat jätteiden ja muiden materiaalien käsittely, hyötykäyttö ja loppusijoitus. Vastaanotettavien jätteiden ja muiden kiertotalousmateriaalien määrä on vuosittain enimmillään 250 000 tonnia. Lisäksi alueelle sijoittuu maa- ja kiviainesten ottoa enimmillään 150 000 m3 vuodessa, maa- ja kiviainesten murskausta ja varastointitoimintaa, pilaantumattomien maa-ainesten läjitysalue, lumenkaatopaikka sekä puuterminaali. Loppusijoitettavan pilaantumattoman maa-aineksen määrä on enimmillään 100 000 tonnia vuodessa.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on luettavissa 28.1.-27.2.2019 välisenä aikana Hämeenlinnan palvelupiste Kastellissa (Raatihuoneenkatu 11, 13100 Hämeenlinna).

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Hämeenlinnan kaupunginkirjastossa (Wetterhoffinkatu 2, 13100 Hämeenlinna) ja Tuuloksen kirjasto-palvelupisteessä (Pannujärventie 10, 14820 Tuulos).

Yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa tiistaina 5.2. kello 18.00-20.00 Kauppakeskus Tuulosessa (2. kerroksen kokoustilat) osoitteessa Tuulosentie 1, 14810 Tuulos. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 17.30 alkaen.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne 27.2.2019 mennessä joko sähköisesti kirjaamo.hame@ely-keskus.fi tai osoitteella Hämeen ELY-keskus, PL 29, Kirkkokatu 12, 15141 Lahti.

Julkaistu 21.1.2019 klo 14.14, päivitetty 13.6.2019 klo 13.14

Julkaisija: