Hyppää sisältöön

Pieni-Hangasnevan, Vuohtosuon ja Kiikkunevan turvetuotantohanke, Siikalatva, Kärsämäki, Pyhäntä

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus

Vapo Oy suunnittelee turvetuotantoa Siikalatvan, Kärsämäen ja Pyhännän kunnissa sijaitsevien Pieni-Hangasnevan, Vuohtosuon ja Kiikkunevan alueelle. Hankealueen laajuus on 402 ha. Hankealueista Vuohtosuo ja Kiikkuneva ovat ojitettuja ja metsäisiä. Pieni Hangasnevan keskiosa on ojittamaton. Hankealue sijaitsee valtatie 28:n (Kajaani-Kokkola) molemmin puolin. Kuivatusvedet johdetaan Pyhäjoen ja tarkemmin Vuohtojoen valuma-alueelle sekä Siikajoen valuma-alueelle ja tarkemmin Kortteisen valuma-alueelle.

Hankkeen tarkoituksena on energiaturpeen tuotanto teollisuuden ja yhdyskuntien käyttöön. Hankealueen suunnitellaan tuottavan energiaturvetta Haapaveden ja Oulun voimalaitokselle.

 

Vaihtoehdot:

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta lainkaan

Vaihtoehto 1 (VE1): Hankkeen toteuttaminen koko tuotantokelpoisella alalla. Vesienkäsittelymenetelmänä on ympärivuotinen pintavalutus

Vaihtoehto 2 (VE2): Hankkeen toteuttaminen koko tuotantokelpoisella alueella. Vesienkäsittelymenetelmänä sulan maan aikainen kemikalointi ja talvi- ja kevätaikainen pintavalutus.

 

Julkaistu 21.12.2009 klo 0.00, päivitetty 5.2.2016 klo 11.00