Hyppää sisältöön

Puutionsaaren tuulivoimahanke, Haapavesi

Hankkeen kuvaus

Hankealueelle (Puutionsaari) suunnitellaan enintään 49 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Puutionsaaren tuulivoimapuisto kattaa noin 4000 hehtaarin laajuisen alan. Tuulivoimapuisto sijoittuu yksityisten maanomistajien, Metsähallituksen ja Vapon maille.

Tuulivoimapuistohanke muodostuu hankealueesta ja tarkasteltavasta sähkönsiirrosta. Voimalasijoittelu ja huoltotielinjaukset tarkentuvat hankesuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin edetessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma

Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-arviointisunnitelma on nähtävillä 19.12.2019 – 31.1.2020 välisenä aikana kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla osoitteessa: https://www.haapavesi.fi/puutionsaaren-tuulivoimapuiston-yleiskaava

Yleisötilaisuus

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään Haapaveden kaupungintalon valtuustosalissa 7.1.2020 klo 17.30 alkaen. Tervetuloa!

Mielipiteen esittäminen

Asiakirjaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kuulemisaikana (31.1.2020 mennessä) joko sähköisesti haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi tai kirjallisesti osoitteella:
Haapaveden kaupunki
PL 40
86601 Haapavesi.

Kaava- ja arviointiselostus

Yleisötilaisuus

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään yhtä-aikaisesti sekä Haapaveden Opistolla (Vanhatie 45, Haapavesi) että internetissä keskiviikkona 19.8.2020 klo 18.00. Linkki tilaisuuteen tulee kaupungin internetsivuilla osoitteeseen https://www.haapavesi.fi/puutionsaaren-tuulipuiston-yleiskaava. Tervetuloa!

 

Mielipiteen esittäminen

Asiakirjoja ja suunnitelmia koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi tai Haapaveden kaupunki, PL 40, 86601 Haapavesi.

 

Julkaistu 6.11.2019 klo 15.46, päivitetty 4.11.2020 klo 11.15