Hyppää sisältöön

Rajamäenkylän tuulivoimahanke ja 400 kV:n voimajohto, Karijoki, Isojoki, Kauhajoki ja Honkajoki

Hankkeen kuvaus

Tuulipuisto käsittäisi suunnitelmien mukaan enintään 57 tuulivoimalaa, joista Isojoelle sijoittuisi 44 ja Karijoelle 13. Kunkin tuulivoimalan yksikköteho on 6–10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Lisäksi tarkastellaan hankealueen sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavaa noin 20–26 kilometrin pituista 400 kV:n voimajohtoa, jolla on tässä vaiheessa neljä vaihtoehtoista reittisuunnitelmaa.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 57 voimalaa, yksikköteholtaan 6-10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirto liittymällä Seinäjoki-Ulvila -linjaan noin 26 km 400 kV:n voimajohdolla olemassa olevan johtokäytävän vierellä.
  • Vaihtoehto VE2: Hankealueelle sijoitetaan enintään 57 voimalaa, yksikköteholtaan 6-10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirto liittymällä Arkkukallion sähköasemalle 25 km 400 kV:n voimajohdolla uudessa johtokäytävässä.
  • Vaihtoehto VE3: Hankealueelle sijoitetaan enintään 57 voimalaa, yksikköteholtaan 6-10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirto liittymällä Seinäjoki–Ulvila-linjaan Lauhavuoren pohjoispuolella 20 km 400 kV:n voimajohdolla uudessa johtokäytävässä, eteläisempi reittivaihtoehto.
  • Vaihtoehto VE4: Hankealueelle sijoitetaan enintään 57 voimalaa, yksikköteholtaan 6-10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirto liittymällä Seinäjoki–Ulvila-linjaan Lauhavuoren pohjoispuolella 20 km 400 kV:n voimajohdolla uudessa johtokäytävässä, pohjoisempi reittivaihtoehto.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen paperiversio on 31.10.-19.12.2019 luettavissa:

  • Isojoen kunnanvirastossa, Teollisuustie 1 A, Isojoki
  • Karijoen kunnanvirastossa, Kristiinantie 3, Karijoki
  • Kauhajoen kaupungintalolla, Hallintoaukio, Kauhajoki
  • Honkajoen kunnanvirastolla, Porhontie 5, Honkajoki
  • Kristiinankaupungin asiointipisteessä, Merikatu 47, Kristiinankaupunki

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta koskevat kaikille avoimet yleisötilaisuudet pidetään tiistaina 12.11.2019 klo 18.00 Karijoen nuorisoseurantalolla, Kristiinantie 8, sekä keskiviikkona 13.11.2019 klo 18.00 Isojoella, Vanhankylän nuorisoseurantalo, Kristiinantie 1400; Tilaisuuksissa kahvitus klo 17.30 alkaen.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 19.12.2019 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156, 60101 Seinäjoki tai sähköpostitse kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Julkaistu 14.5.2019 klo 13.09, päivitetty 4.3.2020 klo 10.39