Hyppää sisältöön

Ruostesuon turvetuotantohanke, Pudasjärvi

Hankkeen kuvaus

Ruostesuo sijaitsee Pudasjärven kaupungissa 20 km keskustaajamasta pohjoiseen 2 km Livon kylän itäpuolella. Hankealueen pinta-ala on noin 300 ha, josta tuotantoalaa on arviolta 215 ha. Alueella on tarkoitus tuottaa pääasiassa jyrsinpolttoturvetta Oulun seudun voimalaitosten käyttöön. Kuivatusvedet johdetaan laskuojan kautta Ruosteojaan ja edelleen Livojokeen.

Vaihtoehdot

VE0:    Hanketta ei toteuteta
VE1:    Vesienkäsittelymenetelmänä sulan maan aikainen pintavalutus
VE2:    Vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen pintavalutus
VE3:    Vesienkäsittelymenetelmänä sulan maan aikainen kemikalointi

Julkaistu 17.6.2009 klo 0.00, päivitetty 17.11.2015 klo 11.05