Hyppää sisältöön

Savon Voima Oy:n erityiskaatopaikka, Siilinjärvi

  • ympäristökeskuksen lausunto arviointiselostuksesta annettu 25.9.1998

  • ympäristökeskuksen lausunto arviointiohjelmasta annettu 23.5.1997

Hankkeen kuvaus

Erityiskaatopaikka suunnitellaan rakennettavaksi Siilinjärven Hamulan kylään Rantalan tilalle. Alueen pinta-ala on 14,83 ha, ehdotetun kaatopaikan tilantarve on noin 20 000 m2 (2 ha), jolloin kaatopaikalle voidaan sijoittaa 23 000 m3 saastuneita maa-aineksia.

Saastuneiden kyllästämöalueiden jättäminen kunnostamatta tai kunnostuksessa syntyvien saastuneiden maamassojen jättäminen käsittelemättä ei tule kysymykseen, koska haitta-ainepitoisuudet ovat paikoittain korkeat ja valtakunnallinen jätepolitiikka vaatii saastuneiden maa-ainesten keskitettyä käsittelyä. Siksi tätä vaihtoehtoa ei ole valittu nollavaihtoehdoksi.

Arvioitavat vaihtoehdot

Arviointiohjelmassa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 1 (ns. nollavaihtoehto) on, että ehdotettua saastuneiden maamassojen kaatopaikkaa ei rakenneta. Vaihtoehdossa selvitetään saastuneiden maa-ainesten käsittelyä muulla tavoin kuin kaatopaikalle sijoittamalla. Erikseen tarkastellaan maamassojen sijoittamista (hyödyntämistä) maarakentamiskohteisiin (vaihtoehto 1a) sekä maamassojen käsittelyä betonoimalla ja kemiallisesti (vaihtoehto 1b).
  • Vaihtoehdossa 2 tarkastellaan ehdotettua kaatopaikan rakentamispaikkaa ensinnäkin niin, että sinne sijoitetaan kertasijoituksena tällä hetkellä tiedossa olevat Savon Voima Oy:n vastuulla olevien kyllästämöalueiden saastuneet maa-ainekset yhteensä runsaat 8 000 m3 (vaihtoehto 2a). Toisena vaihtoehtona tarkastellaan kyseisen kaatopaikan ympäristövaikutuksia siinä tapauksessa, että kaatopaikalle sijoitetaan myös muita saastuneita maa-aineksia, jolloin sijoitus tapahtuisi pidemmän ajan kuluessa (vaihtoehto 2b).
  • Vaihtoehto 3 on saastuneiden maa-ainesten sijoittaminen muulle kaatopaikalle. Tarkasteltavana on muun hankkeen yhteydessä rakennettava ongelmajätteen sijoituspaikka (vaihtoehto 3a), kunnallisen kaatopaikan yhteyteen rakennettava saastuneiden maamassojen sijoituspaikka (vaihtoehto 3b) sekä Ekokem Oy Ab:n kaatopaikka (vaihtoehto 3c).

Ehdotetun hankkeen ja vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia tarkastellaan kolmessa osassa:


a) rakentamisvaiheen (rakentaminen ja maa-ainesten sijoittaminen) aikaiset ympäristövaikutukset, b) ympäristövaikutukset saastuneiden maa-ainesten kaatopaikalle sijoituksen jälkeen sekä c) kaatopaikan mahdollinen purkaminen (saastuneiden maamassojen poistaminen kaatopaikalta).

Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään ja verrataan eri vaihtoehtojen soveltuvuus, kustannukset, häiriöalttius, riskit ja mahdolliset ympäristövaikutukset.

Julkaistu 23.5.1997 klo 8.00, päivitetty 17.6.2013 klo 8.33

Aihealue: