Hyppää sisältöön

Siikajoen tuulipuistohanke, Siikajoki

Hankkeen kuvaus

Hanke sijoittuu Siikajoen kunnan edustan merialueelle. Tuulivoimapuisto tulisi käsittämään maksimissaan 17–19 tuulivoimalaitosyksikköä. Näistä 12–14 sijoittuisi Varessäikän edustalla olevalle merialueelle ja viisi Merikylänlahden edustalle. Tuulipuiston kokonaisteho olisi noin 36–57 megawattia (MW). Siikajoelle suunnitteilla olevat tuulivoimalaitokset koostuvat noin 90 metriä korkeasta tornista ja roottorista, jonka halkaisija on 109 metriä. Nimellisteholtaan tuulivoimalat ovat noin 3 MW. Tuulivoimalaitokset kytkettäisiin toisiinsa merikaapelilla ja edelleen sähköaseman kytkinkenttään. Alustavien suunnitelmien mukaan merikaapelit kytkettäisiin maalla sijaitsevaan sähköasemaan Siikajoen Varessäikässä. Lisäksi merituulipuisto vaatisi ns. tukisatamien rakentamisen Varessäikän ja Merikylänlahden satamiin sekä mahdollisesti merenpohjan muokkausta, jotta tuulivoimalakomponentit saadaan kuljettua asennuspaikoille.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään neljä hankevaihtoehtoa sekä ns. nollavaihtoehto:

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta. Alueet säilyvät muuttumattomina.
Vaihtoehto VE1: Varessäikän edustalla olevalle merialueelle rakennetaan 12 tuulivoimalaa ja Merikylän edustalle 5 voimalaa. Yhteensä voimaloita rakennetaan 17 kappaletta.
Vaihtoehto VE2: Varessäikän edustalle rakennetaan 12 tuulivoimalaa.
Vaihtoehto VE3: Varessäikän edustalle rakennetaan 14 tuulivoimalaa ja Merikylänlahden edustalle 5 voimalaa. Yhteensä voimaloita rakennetaan 19 kappaletta.
Vaihtoehto VE4: Varessäikän edustalle rakennetaan 14 tuulivoimalaa.

Arviointiselostuksessa on kolme sähkönsiirron reittivaihtoehtoa Varessäikkään suunnitteilla olevasta sähköasemasta Lahtirantaan. Kahdessa linjauksessa on huomioitu Vartinojalle suunnitteilla oleva maatuulipuisto. Lahtirannasta sähkönsiirtoa on tarkoitus jatkaa Ruukin sähköasemalle.

Julkaistu 23.9.2011 klo 10.16, päivitetty 18.12.2015 klo 13.25