Hyppää sisältöön

Simo Pietilän Tila Oy, kanalan laajennushanke, Loimaa

Simo Pietilän Tila Oy:n yritystoiminnan ja kotimaisen siipikarjatuotannon kehittämiseksi arvioidaan erilaisia tulevaisuuden laajennusvaihtoehtoja olemassa olevan toiminnan yhteyteen Loimaan kaupungin Tammiaisten kylään, kiinteistöille Pietilä 430-470-7-28 ja Vilppula 430-470-6-33. Kiinteistöt ovat Sirpa ja Simo Pietilän omistuksessa. Alue on tyypillistä ydinmaaseutua. Etäisyys Alastaron taajamaan on noin 6 km. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi on kartoitettu ympäristön herkkiä ja häiriintyviä luontokohteita noin 5 kilometrin säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Hankkeen lähiympäristöön kohdistuvat vaikutukset, kuten haju-, liikenne- ja meluvaikutukset, ehdotetaan arvioitavan noin 1 - 1,5 kilometrin säteellä hankkeen sijoituspaikasta.

ARVIOINTIOHJELMA

ARVIOINTISELOSTUS


Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/pietilantilanYVA
Julkaistu 10.4.2018 klo 13.55, päivitetty 12.2.2019 klo 10.11

Aihealue: