Hyppää sisältöön

Suurhiekan merituulipuistohanke, Haukipudas, Ii

Suurhiekan merituulipuiston YVA-erillisselvitykset:

Suurhiekan merituulipuiston Natura-arviointi (1,7 Mt)
Suurhiekan merituulipuiston kalastusselvitys (4 Mt)
Suurhiekan merituulipuiston vesiluonto ja kalasto (3,6 Mt)
Suurhiekan merituulipuiston kaapelireitit (4 Mt)
Suurhiekan merituulipuiston Natura-arvioinnin tarveharkinta
Keminmaan-Iin johtoreitin luontoselvitykset (5,5 Mt)
Suurhiekan merituulipuiston maajohtoriettien Natura-arviointi (25,5 Mt)
Suurhiekan YVA-hankkeen vaikutuspiirin linnustoselvitys (13 Mt)
Arvio Suurhiekan merituulipuiston linnustovaikutuksista (12,8 Mt)
Suurhiekan merituulipuistovaihtoehdon 1A varjon vilkkumismallinnus (12 Mt)
Suurhiekan merituulipuistovaihtoehdon 3 varjon vilkkumismallinnus (3 Mt)
Suurhiekka wind farm, calculation of noise from wind turbines (23 Mt)
Suurhiekan merituulipuiston ja ilmajohdon havainnekuvat (12 Mt)
Suurhiekan merituulipuistoon liittyvä asukaskysely (13 Mt)

Hankkeen kuvaus

Suurhiekan merituulipuisto sijoittuisi Perämerelle Suurhiekan matalikolle Iin ja Haukiputaan yleisille vesialueille.  Hankkeessa on kaksi osakokonaisuutta: Suurhiekan merituulipuisto ja sähkönsiirtoyhteydet.

Merituulipuistovaihtoehdot

Vaihtoehto 0. Hanketta ei toteuteta ja tuulipuiston tuotantomäärää vastaava sähkömäärä tuotettaisiin Pohjoismaiden keskimääräisellä tuotantorakenteella.

Vaihtoehto 1A. Rakennettaisiin 80 kpl 5 megawatin (MW) tuulivoimalaitoksia. Tuotantokapasiteetti olisi enintään 400 MW ja arvioitu sähkön tuotanto olisi noin 1500 GWh/v.

Vaihtoehto 1B. Rakennettaisiin 98 kpl 3,6 MW:n tuulivoimalaitoksia. Tuotantokapasiteetti olisi enintään 353 MW ja arvioitu sähkön tuotanto olisi noin 1320 GWh/v.

Vaihtoehto 3. Rakennettaisiin 120 kpl 5 MW:n tuulivoimalaitoksia.  Tuotantokapasiteetti olisi enintään 600 MW ja arvioitu sähkön tuotanto olisi noin 2250 GWh/v.

Kaikissa vaihtoehdoissa tuulipuisto kytkettäisiin 400 kV:n jännitetasolla valtakunnan verkkoon vaihtovirtakaapeliyhteydellä. Tuulipuiston ensimmäinen osa olisi käytössä vuonna 2014 ja koko tuulipuisto 2015.

Sähkönsiirron reittivaihtoehdot

Reittivaihtoehto 1C. Merituulipuistosta sähkö siirrettäisiin 42 km pituisella merikaapelilla Simon Karsikon länsipuolella Kivilahdessa sijaitsevaan rantautumispaikkaan. Reittivaihtoehto kulkisi ilmajohtona uudessa johtokadussa suunnitellun Fennovoima Oy:n johtolinjauksen
yhteyteen, mistä se jatkaisi ilmajohtona yhteisessä uudessa johtokadussa olemassa olevalle 400 kV voimajohdolle. Reitti kulkisi molemmin puolin Kemin ja Simon kuntien rajaa, kuitenkin suurelta osin Simon puolella mm. Mustaaavan eteläkaakkoispuolelta kiertäen.
Tästä eteenpäin reitti kulkisi Keminmaan sähköasemalle.

Reittivaihtoehto 2. Sähkö siirrettäisiin 33 km pituisella merikaapelilla Iin Laitakarille. Rantautumispaikaksi on kolme alavaihtoehtoa: alavaihtoehto 2A Loukeenhaminan ja Hevosenharjan välimaastossa, alavaihtoehto 2B Hevosenharjan eteläpuolella ja alavaihtoehto 2C Partalahden perukassa. Johtoreitti kulkisi ilmajohtona uudessa johtokadussa olemassa olevalle 400 kV voimajohdolle Iso Palojärven pohjoispuolella Närhinkankaalla ja tästä eteenpäin olemassa olevaa voimajohtoa Keminmaan sähköasemal.

Reittivaihtoehto 3. Sähkö siirrettäisiin merikaapelilla 31 – 33 km pituinen matka Iin Praavanlahden (alavaihtoehto 3A) tai Iin ja Haukiputaan kuntien rajalla sijaitsevan Räinänlahden (alavaihtoehto 3C) rantautumiskohtaan. Johtoreitti kulkisi ilmajohtona uudessa johtokadussa olemassa olevalle 400 kV voimajohdolle Karjalankylän pohjoispuolella Pitkäjärvensuolla
ja tästä eteenpäin olemassa olevaa voimajohtoa Keminmaan sähköasemalle.

Kaikissa reittivaihtoehdoissa merikaapeli kaivetaan maahan noin 500 metrin päähän kustakin rantautumispaikasta rakennettavalle uudelle sähköasemalle, jossa sähkö muunnetaan 400 kV:n jännitteelle.

 

Julkaistu 4.11.2013 klo 10.43, päivitetty 18.12.2015 klo 12.45