Hyppää sisältöön

Teollisuuden liuosten kierrätyslaitos, Padasjoki

Hankkeen kuvaus: Tällä hetkellä koekäytössä oleva kierrätyslaitos tulisi käyttämään raaka-aineinaan pääosin elektroniikka- ja pintakäsittelyteollisuuden liuoksia. Niitä käsitellään erilaisilla erottelutekniikoilla, joilla saadaan poistetuksi epäpuhtaudet ja erotelluksi nestemäiset ja kiinteät jakeet toisistaan uudelleen käytettäviksi. Hankkeen vaihtoehtoina ovat YVA-lain edellyttämä hankkeen toteuttamatta jättäminen ja kolme hankevaihtoehtoa: happoliuosten käsittelyyn keskittynyt laitos (menetelminä tislaus ja haihdutus), monipuolinen liuosten käsittelylaitos (edellisten lisäksi menetelminä myös syanidielektrolyysi ja ultrasuodatus) sekä monipuolinen liuosten käsittelylaitos, jolla on kaksi kertaa suurempi happoliuosten käsittelykapasiteetti (kuten edellä, mutta kaksi tislauskolonnia).

Julkaistu 28.8.2013 klo 16.07, päivitetty 6.9.2013 klo 14.54

Aihealue:
Julkaisija: