Hyppää sisältöön

Toivonen Yhtiöt Oy:n Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen laajennushanke

Hankkeessa on tarkoitus laajentaa Tampereella sijaitsevan Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen toimintoja ja lisätä laitokseen tulevia jätemääriä ja kierrätyspolttoaineen käsittely- ja hyödyntämistoimintojen kapasiteettia (murskaus, haketus, varastointi).

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on kaksi vaihtoehtoa.

Vaihtoehto VE0. Toiminta jatkuu nykyisen kaltaisena. Jätelajikohtaisille käsittelymäärille haetaan ympäristöluvan muutosta, mutta käsiteltävän jätteen kokonaismäärä säilyy ennallaan. Jätteenkäsittelylaitoksella otetaan vastaan ja murskataan vuodessa yhteensä noin 58 000 tonnia kierrätyspolttoaineen raaka-aineeksi soveltuvaa esilajiteltua rakennusjätettä, kaupan ja teollisuuden pakkaus- ja kuivajätettä, sekalaista hyödynnettävää jätettä, puu- ja kantojätettä sekä energiajätettä. Lisäksi laitoksella otetaan vastaan ja käsitellään noin 22 000 tonnia betoni- ja tiilijätettä, metallia sekä sähkö- ja elektroniikkaromua. Yhteensä käsitellään vuodessa noin 80 000 tonnia jätettä. Jäteainesten ja -tuotteiden kuljetuksesta aiheutuvan raskaan liikenteen määrä säilyy vaihtoehdossa nykyisen kaltaisena. Raskasta liikennettä alueella on arkisin noin 190 ajoneuvoa ja lauantaisin liikennemäärä puolittuu arkipäiviin nähden.

Vaihtoehto VE1. Toiminta laajenee huomattavasti nykyisestä. Kierrätyspolttoaineen raaka-aineeksi soveltuvaa esilajiteltua rakennusjätettä, kaupan ja teollisuuden pakkaus- ja kuivajätettä, sekalaista hyödynnettävää jätettä, puu- ja kantojätettä sekä energiajätettä otetaan vastaan enintään 250 000 tonnia vuodessa. Lisäksi vaihtoehdossa VE1 otetaan vastaan ja käsitellään betoni- ja tiilijätettä, metallia ja SER-romua yhteensä 50 000 tonnia. Yhteensä käsitellään vuodessa noin 300 000 tonnia jätettä. Raskaan liikenteen määrä lisääntyy tuntuvasti. Raskas liikenne kolminkertaistuu nykytilaan verrattuna noin 600 ajoneuvoon vuorokaudessa arkipäivinä, lauantaisin noin puolet tästä.  

Arviointiohjelma

YVA-ohjelma oli yleisön nähtävillä ja luettavissa 10.11.2010–7.1.2011 kuulutuksen mukaisesti.

Yleisötilaisuus YVA-ohjelmasta pidettiin 1.12.2010 Tampereen teknillisellä yliopistolla.

 

 Arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) oli yleisön nähtävillä ja luettavissa 16.9.–14.11.2011 kuulutuksen mukaisesti.  

YVA-selostuksesta järjestettiin avoin yleisötilaisuus 28.9.2011 Tampereen teknillisellä yliopistolla.

YVA-selostuksesta voi esittää Pirkanmaan ELY-keskukselle kirjallisia mielipiteitä 14.11.2011 mennessä.

Yhteysviranomaisen lausunto

YVA-menettely päättyi tammikuussa 2012 annettuun yhteysviranomaisen lausuntoon  YVA-selostuksesta.

Yhteystviranomaisen lausunto Toivonen Yhtiöt Oy:n Ruskon jätteenkäsittelykeskuksen laajennuksen arviontiselostuksesta (pdf, 0,9 Mt)

Julkaistu 10.11.2010 klo 1.00, päivitetty 6.9.2019 klo 14.36

Julkaisija: