Tuulivoimapuisto Kristiinankaupunki Pohjoinen, Kristiinankaupunki

Hankkeen kuvaus

Triventus Wind Power AB:n tuulivoimapuisto sijoittuu pääosin metsätalouskäytössä olevalle alueelle valtatien 8 itäpuolelle Kristiinankaupungin koillisosaan. Etäisyyttä Kristiinankaupungin keskustaan on noin 8 km. Tuulivoimapuisto koostuisi 30-35 tuulivoimalasta. Käytettävän tuulivoimalatyypin yksikköteho on 3-4,5 MW, jolloin tuulipuiston yhteenlaskettu teho olisi enimmillään noin 140 MW. Sähkönsiirrosta tuulivoimapuistosta arviointiohjelmassa esitetään kaksi eri vaihtoehtoa.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen toteuttamista varten tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa, joissa vaihtelevat tuulivoimaloiden määrä ja tuulivoimaloiden koko. YVA:ssa toteutusvaihtoehtoja tullaan vertailemaan niiden aiheuttamien vaikutusten osalta keskenään. Toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia vertaillaan lisäksi niin sanottuun nollavaihtoehtoon eli tilanteeseen, jossa hanketta ei toteuteta.

  • Vaihtoehto 1: Tuulivoimapuisto 35 tuulivoimalaitoksella. Vaihtoehdossa 1 tuulivoimapuisto koostuisi 35 tuulivoimalaitoksesta. Vaihtoehdon mukaan tuulivoimaloiden teho olisi noin 3 MW ja tuulivoimalaitoksen yhteenlaskettu korkeus olisi enintään 200 metriä.
  • Vaihtoehto 2: Tuulivoimapuisto 31 tuulivoimalaitoksella. Vaihtoehdossa 2 tuulivoimapuisto koostuisi 31 tuulivoimalaitoksesta Vaihtoehdon mukaan tuulivoimaloiden teho olisi 4,5 MW ja tuulivoimalaitoksen yhteenlaskettu korkeus olisi enintään 205 metriä.
  • Vaihtoehto 0: Niin sanotussa nollavaihtoehdossa hanketta ei toteuteta, vastaava sähkömäärä toteutetaan muilla keinoilla.

Sähkönsiirron vaihtoehdot:

  • Vaihtoehto 1: Hankealueelta vedetään noin 8 kilometrin pituinen ilmavoimajohto, joka kulkee ensin pitkin Kristiinankaupungin ja Närpiön välistä kuntarajaa ja jatkaa sen jälkeen voimajohtokäytävässä Storträsket-järven itäpuolella etelään 400 kV:n sähköasemalle Kristiinankaupunkiin.
  • Vaihtoehto 2: Hankealueen länsireunasta vedetään noin 9,5 kilometrin pituinen maakaapeli, joka kulkee pitkin vanhaa ratapengertä olemassa olevalle tielle Tiukan kylään ja jatkaa sen jälkeen pitkin olemassa olevia teitä Fingridin 400 kV:n sähköasemalle Kristiinankaupunkiin.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

Julkaistu 11.6.2013 klo 0.00, päivitetty 11.9.2019 klo 10.49