Hyppää sisältöön

VAPO Oy:n Turvesuon ja Isosuon turvetuotantohanke, Haukivuori, Virtasalmi

Hankkeen kuvaus

VAPO Oy on suunnitellut turvetuotannon aloittamista Turvesuolla ja Isosuolla, jotka sijaitsevat Iso-Naakkima-järven eteläpuolella Haukivuoren ja Virtasalmen kuntien rajalla. Alueella on tuotantokelpoista suota 262 ha, josta luonnontilaista ojittamatonta suoaluetta 135 ha. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena on selvittää turvetuotantohankkeen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset.

Hankkeen vaihtoehdot

Arviointiohjelmassa tutkittavaksi vaihtoehdoiksi on esitetty tuotantoalueen jätevesien johtaminen joko Iso-Naakkima-järveen tai sen laskuojaan. Lisäksi vaihtoehtoina tutkitaan eri vesienkäsittelymenetelmiä. Edelleen esitetään tutkittavaksi hankkeen toteuttamatta jättäminen (0-vaihtoehto).

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 29.4.1998 klo 8.00, päivitetty 8.5.2019 klo 12.10