Hyppää sisältöön

Valtatie 5 parantaminen välillä Siilinjärvi-Pöljä, Siilinjärvi

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Siilinjärvi - Pöljä -tiehankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 71 kt)

Kuulutus arviointiselostuksesta (pdf, 13 kt)

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Siilinjärvi - Päljä -tiehankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 174 kt)

Hankkeen kuvaus

Hankealueena on noin 12,5 kilometrin jakso valtatietä 5 välillä Siilinjärvi - Pöljä Siilinjärven kunnassa Pohjois-Savon maakunnassa. Hankealueeseen kuuluu lisäksi noin 2 kilometrin osuus Varpaisjärven maantien 576 parantamista ja Pöljälle suunnitellun eritasoliittymän liikennejärjestelyjä sekä muita tieosuuden liikennejärjestelyjä. Valtatieosuus on osa Eurooppatietä E63 ja se kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN liikenneverkostoon. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkitaan valtatien parantamista moottoritietasoiseksi väyläksi.

Valtatie 5 tieosuuden Siilinjärvi - Pöljä poikkileikkaus ei täytä valtatielle asetettuja vaatimuksia tien leveyden, kaarteisuuden ja mäkisyyden osalta. Lisäksi tielinjauksella on liikenneturvallisuutta heikentäviä yksityistieliittymiä.

Arvioitavana oleva tieosuuden eteläpuolelle sijoittuu 1992 valmistunut Vuorela - Siilinjärvi moottoritie ja pohjoispuolelle 1990-luvulla parannettu valtatieosuus Pöljä - Mäntylahti. Tieosuudella Siilinjärvi - Pöljä liikennemäärät ovat kasvaneet viime vuosikymmenellä keskimääräistä tasoa enemmän. Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on kaksinkertaistunut 10 vuodessa.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta eri vaihtoehtoa:

  • Vaihtoehto 0, tiestö säilyy entisellään. Nykyiselle tiestölle on vuosina 1990 - 2002 tehty lähes kaikki kyseeseen tulevat pienet liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet, joita ovat kevyenliikenteenväylät, valaistus, Itäkallion alikulku ja Pyylammen katujärjestelyt. Lisäksi valtatien kunnossapitotasoa on nostettu. Tästä syystä hankkeesta vastaava on katsonut, että ainoaksi liikenneturvallisuutta parantavaksi ratkaisuksi jää uuden valtatien rakentaminen. Vaihtoehtoa, jossa nykyistä valtatietä parannettaisiin pienemmillä toimenpiteillä (Vaihtoehto 0+) ei tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ole katsottu aiheelliseksi erikseen tutkia.
  • Vaihtoehto 1, vuonna 1990 laaditun yleissuunnitelman mukainen kehittämisvaihtoehto. Vaihtoehto perustuu vuonna 1990 valmistuneeseen yleissuunnitelmaan, jonka yhteydessä on tutkittu seitsemää eri linjausvaihtoehtoa. Tutkittuja vaihtoehtoja on tuolloin arvioitu vertailemalla niiden liikenteellisiä ja tieverkollisia ominaisuuksia, vaikutuksia maankäyttöön ja ympäristöön, rakentamis- ja ajokustannusvaihtoehtoja sekä sopivuutta moottoritien jatkeeksi. Vaihtoehdon mukaisesti rakennettuna uutta valtatielinjausta tulee noin kahdeksan kilometriä, jolloin nykyinen tie jää rinnakkaistieksi. Rakennettavan valtatieosuuden poikkileikkaus määritetään yleissuunnitelman tarkentamisen yhteydessä, jolloin tarkastellaan pääasiassa moottoritietä kevyempiä ratkaisuja mm. keskikaiteellista 4-kaistaista, leveäkaistaista sekä ohituskaistoin varustettua valtatiepoikkileikkausta. Myös moottoritiepoikkileikkauksen vaikutukset tutkitaan, vaikka sen toteutuminen näyttääkin epätodennäköiseltä.
Julkaistu 24.10.2002 klo 8.00, päivitetty 17.6.2013 klo 9.41

Aihealue: