Hyppää sisältöön

Valtatien 4 parantaminen välillä Vehniä-Äänekoski, Äänekoski, Uurainen ja Laukaa

Hankkeen kuvaus

Valtatie 4 Helsingistä Utsjoelle on Suomen tärkein etelä-pohjoissuuntainen pääväylä. Se kuuluu osana yleiseurooppalaiseen TEN-T ydinverkkoon ja on osa valtakunnallista erikoiskuljetusten verkkoa. Tien merkitys myös Jyväskylän seutukunnan sekä Äänekosken liikenteelle on huomattava.

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt suunnittelun valtatien 4 parantamiseksi moottoritienä Laukaan Vehniän ja Äänekosken Huutomäen välillä. Suunnittelun pohjaksi tehdään ympäristövaikutusten arviointi, jossa selvitetään eri linjausvaihtoehtojen vaikutuksia ympäristöön.

Arviointiohjelma

Hankkeen vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkittavat vaihtoehdot ovat:

  • Vaihtoehto 0 eli hankkeen toteuttamatta jättäminen, jossa valtatie 4 säilyy nykymuodossaan nykyisellä paikallaan. 0-vaihtoehto on vertailuvaihtoehto.
  • Vaihtoehto N, jossa valtatie parannettaisiin pääosin nykyiselle paikalleen osuudella Vehniä–Huutomäki. Valtatie on joko moottoritie tai 2+2 -kaistainen maantie, jolla hidas liikenne on kielletty. Kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä.
  • Vaihtoehdot I1, I2 ja I3, jossa valtatie parannettaisiin nykyisen tien itäpuolelle osuudella Vehniä–Hirvaskangas, ja osuudella Hirvaskangas–Huutomäki valtatie parannettaisiin nykyiselle paikalleen. Valtatie on moottoritie osuudella Vehniä–Hirvaskangas, ja osuudella Hirvaskangas–Huutomäki valtatie on joko moottoritie tai 2+2 -kaistainen maantie, jolla hidas liikenne on kielletty. Kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä.

    Vaihtoehdot I1, I2 ja I3 ovat sijainneiltaan:
  • Vaihtoehdossa I1 uusi valtatielinjaus erkanee nykyisestä tiestä Vehniäntien (mt 6375) tienoilla. Tie on uudessa maastokäytävässä Iso-Hirvasen itäpuolella mahdollisimman lähellä järveä, ja uusi linjaus liittyy nykyiseen tiehen Hirvaskylän kohdalla.
  • Vaihtoehdossa I2 uusi valtatielinjaus erkanee nykyisestä tiestä Vehniäntien (mt 6375) tienoilla. Tie on uudessa maastokäytävässä Iso-Hirvasen itäpuolella mahdollisimman kaukana järvestä Mäkikylän itäpuolella, ja uusi linjaus liittyy nykyiseen tiehen Hirvaskylän kohdalla.
  • Vaihtoehdossa I3 uusi valtatielinjaus erkanee Alanen-järven eteläpään kohdalta nykyisestä valtatiestä. Tie kulkee uudessa maastokäytävässä Iso-Hirvasen itäpuolella mahdollisimman kaukana järvestä, ja uusi linjaus liittyy nykyiseen tiehen Hirvaskylän kohdalla.

Tutkittaviin vaihtoehtoihin on suunniteltu eritasoliittymät Vehniän kohdalle ja Hirvaskankaalle. Myös Hirvaskylän kohdalle on eritasoliittymä mahdollinen, mikäli alueen maankäytön liikkumistarpeet sitä edellyttävät.

Arviointiselostus

Arviointiohjelman jälkeen on tehty tielinjausvaihtoehtojen tarkistus (Linjausvaihtoehtojen tarkistus). Arviointiselostuksessa tarkastellaan kolmea vaihtoehtoa sekä 0 -vaihtoehtoa, jolloin hanketta ei toteuteta. Arviointiselostuksessa tarkasteltavat vaihtoehdot ovat:

Vaihtoehto 0 eli hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto N (VE N), jossa valtatie parannettaisiin pääosin nykyiselle paikalleen koko hankeosuudella. Valtatie on moottoritie, jolla hidas liikenne on kielletty. Kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä. Uusi rinnakkaistie on valtatien länsipuolella välillä Vehniä-Hirvaskangas ja itäpuolella välillä Hirvaskangas-Huutomäki. Rinnakkaistielle Hirvaskankaalta etelään rakennetaan erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä. Rakennettavan uuden moottoritien pituus on noin 16,0 km.

Vaihtoehto B (VE B), jossa valtatie parannettaisiin nykyisen tien itäpuolelle Iso-Hirvasen ja Hirvasmäen väliin osuudella Vehniä-Hirvaskylä ja osuudella Hirvaskylä-Huutomäki valtatie parannettaisiin nykyiselle paikalleen. Valtatie on moottoritie, jolla hidas liikenne on kielletty. Kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä. Nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi välillä Vehniä-Hirvaskylä ja uusi rinnakkaistie rakennetaan valtatien länsipuolelle välille Hirvaskylä-Hirvaskangas. Rinnakkaistie rakennetaan valtatien itäpuolelle välillä Hirvaskangas-Huutomäki. Rinnakkaistielle Hirvaskankaalta etelään rakennetaan erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä. Rakennettavan uuden moottoritien pituus on noin 15,8 km.

Vaihtoehto C1 (VE C1), jossa valtatie parannettaisiin nykyisen tien ja Hirvasmäen itäpuolelle osuudella Vehniä-Hirvaskylä ja osuudella Hirvaskylä-Huutomäki valtatie parannettaisiin nykyiselle paikalleen. Valtatie on moottoritie, jolla hidas liikenne on kielletty. Kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä. Nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi välillä Vehniä-Hirvaskylä ja uusi rinnakkaistie rakennetaan valtatien länsipuolelle välille Hirvaskylä-Hirvaskangas. Rinnakkaistie rakennetaan valtatien itäpuolelle välillä Hirvaskangas-Huutomäki. Rinnakkaistielle Hirvaskankaalta etelään rakennetaan erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä. Rakennettavan uuden moottoritien pituus on noin 16,2 km.

Nähtävillä

Ympäristövaikutusten arvioiniselostuksesta  kuulutetaan 3.4. - 19.5.2017
Laukaan (Laukaantie 14, Laukaa) ja Uuraisten kunnan (Virastotie 4, Uurainen ja Äänekosken kaupungin (Halintokatu 4, Äänekoski) sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen (Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä) ilmoitustauluilla.

Kuulutus arviointiselostuksesta

Arviointiselostus on nähtävillä Laukaan (Vuojärventie 2, Laukaa), Uuraisten (Topintie 2, Uurainen) ja Äänekosken kirjastoissa (Wessmanninkatu 2, Äänekoski).

Yleisötilaisuus
Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 5.4.2017 klo 17 - 19 Vehniän koululla (Vehniän kylätie 166, Vehniä).

Mielipiteen esittäminen
Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiselostuksesta kirjallisen mielipiteensä viimeistään 19.5.2017 mennessä ensisijaisesti sähköisesti kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi tai osoitteella Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40101 Jyväskylä. Viitteenä pyydetään laittamaan KESELY/2028/2014, Vt 4 arviointiselostus.
 

 

Julkaistu 29.10.2014 klo 13.30, päivitetty 27.3.2019 klo 15.50