Vantaan Energia Oy:n synteettisen metaanin tuotanto, Vantaa

Hankkeen kuvaus

Vantaan Energia Oy suunnittelee rakentavansa synteettistä metaania tuottavan laitoksen. Laitoksella tuotetaan hiilineutraalia synteettistä metaania raskaan tie­liikenteen sekä huippulämpölaitosten käyttöön sekä prosessista syntyvää lämpöä kaukolämpöverkkoon. Synteettistä metaania tuotetaan hyödyntämällä jätteenpolttolaitoksella muodostuvia raaka-aineita: sähköä, vettä ja hiilidioksidia. Laitos tuottaa 15 MW teholla metaania, ja vuosituotannon arvioidaan olevan noin 120 GWh.

Laitoksen suunniteltu sijaintipaikka on Vantaan Energian jätteenpolttolaitoksen laitosalueella Långmossebergetillä, Vantaalla. Hanke sijoittuu kaupungin kaakkoisosaan lähelle Kehä III:n ja Porvoonväylän risteystä sekä Helsingin rajaa. Hankealueen koko on noin 3 ha.

Hankkeen vaihtoehdot YVA-menettelyssä:

  • VE0 eli 0-vaihtoehto: Hanketta ei toteuteta.
  • VE1: Synteettistä metaania tuottava laitos rakennetaan Vantaan Långmossebergenissä sijaitsevalle jätevoimala-alueelle.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen painettu versio on luettavissa seuraavissa paikoissa:

  • Vantaan kaupunki, Vantaa-info, Tikkurila, Dixi, Ratatie 11, 2. krs, Vantaa
  • Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Pohjoisesplanadi 11–13, Helsinki
  • Pasilan virastokeskus, Yhteisaula, Opastinsilta 12 A, 2. kerros, Itä-Pasila, 00520 Helsinki

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta ja hanketta käsittelevä kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään Internetissä 25.8.2022 klo 17.00–19.00. Linkki tilaisuuteen: Vantaan yleisötilaisuus (https://vantaanenergia.videosync.fi/sahkopolttoainelaitos-yva2).

Mielipiteen esittäminen

YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimitta­malla ne Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 29.9.2022. Viitteeksi UUDELY/2275/2022.

Uudenmaan ELY-keskuksen arviointiselostuksesta antama perusteltu päätelmä sekä arvioin­tiselostuksesta esitetyt mielipiteet ja annetut lausunnot julkaistaan kahden kuukauden kuluessa nähtävillä olon päättymisestä internetissä osoitteessa ymparisto.fi (www.ymparisto.fi/VEsynteettisenmetaanintuotantoYVA).

Uudenmaan ELY-keskuksen yhteystiedot

  • Käyntiosoite: Pasilan virastokeskus, Yhteisaula, Opastinsilta 12 A, 2. krs, Itä-Pasila, 00520 Helsinki
  • Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki
  • Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi.
Julkaistu 1.8.2022 klo 7.03, päivitetty 1.8.2022 klo 7.52

Julkaisija: