Hyppää sisältöön

Vantaan Energia Oy:n vaarallisen jätteen polttolaitos, Vantaa

Hankkeen kuvaus

Vantaan Energia suunnittelee rakentavansa vaarallisia jätteitä termisesti käsittelevän laitoksen, jossa käsittelystä syntyvä lämpöenergia hyödynnetään energiantuotantoon. Hanke keskittyy jätteisiin, jotka syntyvät pääsääntöisesti Etelä-Suomen alueella ja jotka vaativat korkean lämpötilan käsittelyä. Uuden polttolaitoksen sijoituspaikaksi on va-likoitunut Vantaan Energian jätevoimalan tontti Långmossebergenissä.

Hankkeessa rakennetaan uusi vaarallisen jätteen polttolaitos, jossa kierrätyskelvottomia jätteitä poltetaan rumpu-uunissa. Suunniteltu jätteenkäsittelymäärä on noin 45 000 tonnia vuodessa. Tällä jätemäärällä voidaan tuottaa kaukolämpöä 150 GWh, eli noin 9 % Vantaan Energian kaukolämmön vuosituotannosta.

Hankkeesta vastaa Vantaan Energia Oy, joka on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Hanke on keskeisessä roolissa Vantaan Energian tavoitteessa luopua fossiilista polttoaineista vuonna 2026. Lisäksi hanke vahvistaa kiertotalouden roolia energiantuotannossa ja mahdollistaa edullisen lämmön hinnoittelun myös tulevaisuudessa.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • VE0, eli 0-vaihtoehto: Hanketta ei toteuteta.
  • VE1: Vaarallisen jätteen polttolaitos rakennetaan Vantaan Långmossebergenissä sijaitsevalle jätevoimala-alueelle.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen painettu versio sekä kuulutus ovat 20.1. – 19.3.2021 luettavissa seuraavissa paikoissa:

  • Vantaa-info, Tikkurila, Dixi, Ratatie 11, 2. krs, 01300 Vantaa
  • Helsingin kaupungintalo, kirjaamo, Pohjois-Esplanadi 11-13, 00170 Helsinki
  • Uudenmaan ELY-keskus, Valvomo, Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki
  • www.ely-keskus.fi/kuulutukset  (valitse Uusimaa) (sähköiset versiot)

YVA-selostuksen esittelytilaisuus

  • YVA-selostusta ja hankkeen vaikutuksia käsittelevä yleisötilaisuus järjestetään online-tilaisuutena keskiviikkona 3. helmikuuta 2021 klo 17.00 – 19.00 internetissä:  Vantaan Energia Oy:n yleisötilaisuus (https://vantaanenergia.videosync.fi/yva-03022021/) 

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiselostuksesta kirjallisen mielipiteensä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään 19.3.2021. Viitteeksi UUDELY/10363/2020.

Uudenmaan ELY-keskuksen yhteystiedot

  • Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki.
  • Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki
  • Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi.

Kuulutuksen julkaiseminen

Kuulutus julkaistaan 20.1.2021 ja pidetään nähtävillä 19.3.2021 saakka Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (valitse alue Uusimaa). Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Vantaan ja Helsingin kaupunkien verkkosivuilla.

Uudenmaan ELY-keskuksen arviointiselostuksesta antama perusteltu päätelmä ja arviointiselostuksesta esitetyt mielipiteet sekä annetut lausunnot julkaistaan internetissä perustellun päätelmän antamisen jälkeen ympäristöhallinnon verkkosivuilla (www.ymparisto.fi/VEvaarallisenjatteenpolttolaitosYVA).

 

 

 

Julkaistu 19.1.2021 klo 19.46, päivitetty 19.1.2021 klo 18.32

Julkaisija: