Hyppää sisältöön

Vartinojan laajennuksen ja Isonevan tuulipuistohanke, Siikajoki

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa suunnitellaan tuulivoimapuistojen perustamista Siikajoen Vartinojalle ja Isonevalle. Vartinojan alue sijaitsee noin 5 km Siikajoen kylästä itään Kivivaaran eteläpuoleisella alueella. Isonevan alue sijaitsee noin 4,5 km Siikajoen kylästä etelään Siikajoen lounaispuolella Isonevan luonnonsuojelualueen ja Siikajoen välisellä alueella. Vartinojan ja Isonevan tuulivoimaloiden välinen etäisyys on lähimmillään noin kaksi kilometriä.
Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavan 3 MW tehoisina napakorkeuden ollessa noin 120 metriä ja roottorin halkaisijan noin 120 metriä.

Vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tutkitaan seuraavanlaisia vaihtoehtoja (VE):
VE0: hanketta ei toteuteta
VE0+: Vartinojan alueelle toteutetaan 9 tuulivoimalaa (27 MW)
VE1: Vartinojan alueelle toteutetaan 15 ja Isonevan alueelle 17 tuulivoimalaa
(96 MW)
VE2: Vartinojan alueelle toteutetaan 20 ja Isonevan alueelle 22 tuulivoimalaa
(126 MW)
VE3: Vartinojan alueelle toteutetaan 17 ja Isonevan alueelle 24 tuulivoimalaa
(123 MW)

Isonevan tuulipuisto yhdistettäisiin Vartinojan sähköasemalle 110 kV:n voimajohdolla. Reittivaihtoehtoja on kolme. Vartinojan sähköasemalta sähkö siirrettäisiin 110 kV:n voimajohdolla Ruukin uudelle sähköasemalle, josta se liitettäisiin kantaverkkoon.

 

Julkaistu 11.3.2013 klo 8.31, päivitetty 24.4.2018 klo 8.51