Hyppää sisältöön

Ylä-Koirasuon turvetuotantohanke

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on  tutkia vaihtoehtoja Pudasjärvellä sijaitsevan Ylä-Koirasuon valmistelemiseksi turvetuotantokäyttöön ja energian tuottamiseksi teollisuuden ja yhdyskuntien käyttöön.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat

Kaikissa vaihtoehdoissa käytetään pääasiallisena tuotantomenetelmänä ns. hakumenetelmää, jonka rinnalla käytössä voi olla myös mekaaninen kokoojavaunumenetelmä. Suon elinkaaren loppuvaiheessa käytetään pääasiassa mekaanista kokoojavaunua tai imuvaunua. Palaturvetuotannossa käytetään  palaturpeen nostomenetelmää.

VE 1, Ve1
Tuotantoalueen pinta- ala on noin 208 ha. Vesienkäsittelymenetelmänä  käytetään pintavalutuskenttää. Pintavalutuskenttiä alustavan tarkastelun perusteella tulee kolme kappaletta. Pintavalutus voi olla a) sulan maan aikainen tai b ) ympärivuotinen.

Mikäli pintavalutus on sulan maan aikainen, muuna aikana käytössä ovat laskeutusaltaat ja mahdollisesti virtaamansäätöpadot. Selostuksessa tarkastellaan, onko alueella mahdollisuutta ympärivuotisen  pintavalutuskentän tai – kenttien käyttöön. Yhtenä mahdollisuutena tarkastellaan myös pintavalutuskenttäalueen ennallistamista ojitetulle alueelle.

VE 2, Ve 2
Tuotantoalueen pinta- ala on noin 208 ha. Vesienkäsittelymenetelmänä on kemikaliointi, jota käytetään sulan maan aikana ja muuna aikana käytössä on laskeutusaltaat ja mahdollisesti virtaaman säätöpadot.

Hankkeen toteuttamatta jättäminen, VE0
Hankkeen toteuttamatta jättäminen tarkoittaa sitä että Ylä- Koirasuota ei oteta turvetuotantokäyttöön ja alueen tilanne jatkuu nykyisellään. Tämän vaihtoehdon toteutuminen tarkoittaa, että jossakin muualla tullaan ottamaan käyttöön turvetuotantoalue.

Julkaistu 21.5.2008 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 12.33