YVA-päätökset

YVA-laki määrää tietyn kokoluokan hankkeet aina YVA-menettelyyn. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkeisiin, jos hankkeista katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

ELY-keskus päättää menettelyn tarpeellisuudesta

Hankkeen voi määrätä YVA-menettelyyn elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Sen on tehtävä päätös kuukauden kuluessa saatuaan asiasta riittävät tiedot. Hankkeesta vastaava saa tilaisuuden tulla kuulluksi ennen kuin päätös tehdään.

Ydinenergialaissa tarkoitettuja ydinlaitoksia koskevat päätökset tekee työ- ja elinkeinoministeriö.

Kuka tekee aloitteen?

Aloite YVA-menettelyn käynnistämiseen voi tulla keneltä tahansa, kuten kansalaiselta, kansalaisjärjestöltä, hankkeesta vastaavalta tai muulta viranomaiselta. Aloite täytyy tehdä kirjallisessa muodossa.

Kun vaikutusten merkittävyyttä harkitaan, otetaan huomioon hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne.

Voiko päätöksestä valittaa?

Päätös on nähtävillä vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla 14 päivää. Hankkeesta vastaava voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Muut voivat hakea muutosta ELY-keskuksen päätökseen lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, ympäristöministeriö,
puh. 0295 250 246, etunimi.sukunimi@ym.fi
Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

YVA-päätökset - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Sivuiltamme löytyvät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tekemät päätökset ja lausunnot ympäristövaikutusten arviointimenettelun soveltamisesta, YVA:n tarpeesta.

1.4.2013 jälkeen tehdyt päätökset
 

Muu toiminta

Eläintenpito ja kalankasvatus

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Luonnonvarojen otto ja käsittely

Vesistön rakentaminen ja säännöstely

Metalliteollisuus

Metsäteollisuus

  • ei julkaistuja päätöksiä

Kemianteollisuus

Energiantuotanto
 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Energian ja aineiden siirto sekä varastointi

Liikenne

Vesihuolto

  • ei julkaistuja päätöksiä

Jätehuolto

 

1.1.2010 - 31.3.2013 tehdyt päätökset
 

Eläintenpito

Energiantuotanto

Luonnonvarojen otto ja käsittely

Vesistön rakentaminen ja säännöstely

Muut hankkeet

Ennen vuotta 2010 tehdyt YVA-päätökset

Päätökset on listattu alle toimialoittain. Uusin päätös on ylimpänä.

Eläintenpito

Luonnonvarojen otto ja käsittely

Vesistön rakentaminen ja säännöstely

Metalliteollisuus

  •  ei julkaistuja päätöksiä

Metsäteollisuus

  •  ei julkaistuja päätöksiä

Kemianteollisuus ja mineraalituotteiden valmistus

Energiantuotanto

Energian ja aineiden siirto sekä varastointi

  •  ei julkaistuja päätöksiä

Liikenne

  •  ei julkaistuja päätöksiä

Vesihuolto

  •  ei julkaistuja päätöksiä

Jätehuolto

Muut hankkeet

  •  ei julkaistuja päätöksiä

 

 

 

 

 

Julkaistu 31.7.2013 klo 0.00, päivitetty 28.6.2022 klo 11.39
Julkaistu 19.6.2013 klo 16.56, päivitetty 14.9.2017 klo 18.19