Hyppää sisältöön

Elinvoimainen taajama -hanke

Uutinen 15.3.2019 klo 16.06

Elinvoimainen taajama -hankkeen tarkoituksena on väestöltään vähenevien kaupunkien ja kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tukeminen ja asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen yhdyskuntasuunnittelun keinoin. Tavoitteena on luoda kestävä palvelurakenne taajamaan, jossa olemassa olevien resurssien, palveluiden ja infrastruktuurin, yhteiskäyttöisyyttä kehitetään paikallisista lähtökohdista. 

Elinvoimainen taajama -hankkeeseen osallistuvat Harjavallan, Keuruun ja Kurikan kaupungit, Suupohjan liikelaitoskuntayhtymä, Pertunmaan kunta, ympäristöministeriö ja  ARA. Aalto-yliopisto koordinoi sitä. Hanke toteutetaan vuosina 2018–2020.

 

Työpaperissa kuvataan taajamien muutosta viime vuosikymmeninä sekä tulevina vuosina ennusteiden perusteella. Kotimaisten ja kansainvälisten esimerkkien avulla esitellään erilaisia ratkaisuja saavutettavuuden, palvelujen, asumisen ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Taajamien kehittämisprosessia kuvataan lyhyesti vaiheineen sekä kartoitus- ja arviointimenetelmien kautta. Painopiste on olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämisessä ja kehittämisessä, myös palvelujen verkottamista tarkastellaan.


Aihealue: