Hyppää sisältöön

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Rollaattori ja luiska
© Janne Ulvinen, YHA-Kuvapankki


Väestöstämme yli miljoona henkilöä on yli 65-vuotiata. Ennusteiden mukaan vuonna 2030 yli 65-vuotiaita on lähes 1,5 miljoonaa. Ikääntyneiden asumisen kehittäminen koskettaa siis erittäin suurta väestöryhmää ja sen erilaisia tarpeita. Asumisen tukemiseksi tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä.

Vuosina 2013-2017 toteutettiin kansallinen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma, jota koordinoi ympäristöministeriö. Ohjelman toteutukseen osallistui laaja joukko yhteistyötahoja (valtio, kunnat, järjestöt, yritykset). Ohjelmassa pyrittiin vaikuttamaan sekä ikääntyneiden itsensä että kuntien ja asunto- ja rakennusalan toimintaan. Toimenpiteet liittyivät mm. asuntokannan korjaamiseen, uudenlaisiin asumisratkaisuihin, palveluasumisen kehittämiseen, asuinalueiden parantamiseen ja asumista tukeviin palveluihin.

Tavoitteet

  • Parantaa ikääntyneiden asumisoloja siten, että ikääntyneet voivat asua kodissaan niin pitkään kuin mahdollista terveydentila huomioon ottaen
  • Tukea ikääntyneiden omaa asumiseen liittyvää varautumista ja ennakointia
  • Vaikuttaa siihen, että kunnissa otetaan toiminnan ja talouden suunnittelussa huomioon ikääntyvän väestön asumisen kysymykset
  • Suunnata asunto- ja rakennusalan toimintaa ottamaan entistä paremmin huomioon ikääntyneiden asumisen tarpeita
  • Parantaa toimijoiden yhteistyötä ja luoda ikääntyneiden asumista tukevia toimintamalleja.

Kehittämisohjelmassa tuotettiin tietoa ikääntyneen väestönosan asumistilanteesta ja luotiin kunnille työkaluja ikääntyneiden asumisen ennakointiin ja kehittämiseen.Toimenpiteisiin sisältyi myös asuntojen esteettömyyden ja turvallisuuden sekä korjausrakentamisen edistäminen.

Aineistot:

Päätösseminaarin 24.11.2017 aineistot

 

Julkaistu 23.9.2019 klo 12.04, päivitetty 23.9.2019 klo 12.04