Ikäystävälliset asuinympäristöt

 
Eläkeläinen kaupassa
© Kuva: Saara Sivonen, YHA-kuvapankki

Ikäystävälliset asuinympäristöt

Mies istumassa puistonpenkillä
Kuva: Johanna Kinnari, YHA Kuvapankki

Ikääntyneiden kotona asumista voidaan tukea myös asuinalueita koskevilla ratkaisuilla, kuten kaavoituksella ja yhdyskuntasuunnittelulla. Kuntien strategiat ja keinot yhdyskuntarakenteen ja asuinalueiden kehittämisessä vaihtelevat suuresti. Suuret ja pienet kunnat sekä taajamat että haja-asutusalueet ovat hyvin erilaisessa tilanteessa.

Monissa maaseutukunnissa on paljon ikääntyneitä ja tarve lisätä heidän tarvitsemiaan palveluja. Myös väestöltään supistuvissa kunnissa ikääntyneen väestön toiveena on, että saisi asua kodissaan pitkään. Haja-asutusalueella etäisyydet palveluihin saattavat olla kuitenkin hyvin pitkät, mutta julkinen liikenne vähäistä.

Aineistot:

Asuinalue- ja talokohtaiset yhteistilat ja toiminta ja niiden toimivuus ikääntyneiden tarpeisiin

Asuinalueilla ja asuintaloissa tarvitaan esteettömiä kokoontumis- ja palvelutiloja yhteis - ja vapaaehtoistoimintaan. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman selvityksessä esitellään uudenlaisia ratkaisuja jo hyvin toimivien tila- ja toimintaratkaisujen lisäksi.

Palvelualueet ja -korttelit

Palvelualueilla tarkoitetaan asuinalueita, joilla on tavallisia asuntoja, senioritaloja, asumisyhteisöjä ja palvelu-asumista sekä asumiseen ja hoivaan liittyviä palveluja sekä muita hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja.

  Palvelukortteli-konseptin tavoitteena on, että ikääntyneet asuvat kuntien taajamissa itsenäisesti ja hyödyntävät korttelin palveluja, kuten ruokailu- ja siivouspalveluja sekä liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia. Taajaman palvelukorttelikokonaisuuteen kuuluu erilaisia asumismuotoja, kuten yhteisöasumista, itsenäistä senioriasumista ja palveluasumista. Palvelukorttelin luonnollinen sijainti on taajaman keskustassa, missä lähipalvelut ovat hyvin saavutettavissa.

  Aineistot:

  Hervannan ikäystävällinen asuinalue

  Tampereen Hervannan asuinaluetta kehitettiin ikäystävälliseksi asumisen ja osallisuuden näkökulmasta. Ikäystävällisyys painottui asuinympäristön ja asumisen ratkaisuihin sekä ikääntyneiden toiminta- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseen. Tavoitteena oli kiinnittää huomio aktiivisena vanhenemiseen ja ikäystävällisten ratkaisujen kasvavaan tarpeeseen.

  Kulkureittien esteettömyys ja levähdyspaikat pääreittien varrella ovat ratkaisevia liikkumisen, asioimisen ja yhteisöllisyyden kannalta. Korjaustarpeiden arvioinnissa ja uudisrakentamisessa on tärkeää huomioida ikääntyvän väestön tarpeet. Tunnistettiin myös tarve matalan kynnyksen neuvontapisteelle, Lähitorille, joka tarjoaa myös yhteistiloja asukkaiden kohtaamisiin ja harrastustoimintaan sekä palveluja arjen tueksi. Hervantaan suunniteltiin 20 toimenpidekokonaisuutta, joista osa toteutettiin kehittämishankkeen aikana. Hervannan toimenpiteitä ja kehittämistuloksia voidaan hyödyntää myös muissa kunnissa ja asuinalueilla paikalliset erityispiirteet huomioiden.


  Ikäystävällinen asuinalue -video (julkaistu 27.9.2017)

  Julkaistu 5.11.2020 klo 9.05, päivitetty 26.4.2022 klo 14.36