Jari Virta: Kiinteistö- ja rakennusalan yhteistyö -teemaryhmässä pohditaan esteetöntä rakentamista


Kirjoittaja tekniikan tohtori Jari Virta on Kiinteistöliiton kehityspäällikkö. Hän toimii Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman Kiinteistö- ja rakennusalan yhteistyö -teemaryhmän puheenjohtajana.

 

Jari Virta
© Kuva: tekniikan tohtori Jari Virta, Kiinteistöliitto


Kiinteistö- ja rakennusalan yhteistyö -teemaryhmä perustettiin hieman sen jälkeen, kun Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma oli edennyt ohjelmakautensa puoleen väliin. Ikä-Asken kolme teemaryhmää saivat alkunsa ohjelman väliarvioinnin suosituksesta. Vapaamuotoisten yhteistyöryhmien tehtävänä on edistää ohjelman teemoihin liittyvien toimenpiteiden toteuttamista ja viestintää sekä ideoida ja tehdä teemaan liittyviä aloitteita ohjelman Koordinaatioryhmälle ympäristöministeriössä.

Meidän teemaryhmämme pyrkii vahvistamaan yhteistyötä ja verkostoja ikääntyneiden asumiseen liittyvissä kysymyksissä rakennus- ja kiinteistöalalla. Porukka koottiin syksyllä 2016. Ryhmään kaivattiin edustajia mahdollisimman laajalti alan toimijoista, jotta keskusteluun ja kehittämiseen saataisiin kattavasti erilaisia näkökulmia.
 

Teemaryhmä kokouksessaan
Teemaryhmä koolla Kiinteistöliitossa. © Kuva: Tapio Kallioinen, ARA


Kutsun ottivat vastaan Tapio Kallioinen ja Sampo Vallius ARA:sta, Jani Kemppainen ja Kimmo Rautiainen Rakennusteollisuudesta, Kaija Savolainen Omakotiliitosta, Jukka Laakso Vanhustyön keskusliitosta, Erkki Aalto RAKLI:sta, Marika Nordlund Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksesta, Kirsti Pesola KIKINO:sta. Myöhemmin ryhmään liittyi myös Pekka Harjunkoski Isännöintiliitosta ja SAFA:n edustajana Kirsti Siven. Ympäristöministeriötä ryhmässä edustaa yli-insinööri Juha-Pekka Maijala. Itse sain kunnian toimia teemaryhmän puheenjohtajana. Ryhmä on kokoontunut kolmesti vaihtamaan ajatuksia, tietoa ja ideoita esteettömästä rakentamisesta.

Keskusteluyhteys laajentaa näkökulmia

Kokoontumistemme tärkeintä antia on ollut hyvä vuoropuhelu alan toimijoiden kesken. Olemme päässeet vaihtamaan näkemyksiä, tuomaan esiin organisaatioidemme tekemiä toimenpiteitä sekä keskustelemaan tulevista kuvioista. Kokoamme tietoa edustamiemme tahojen esteettömyyden eteen tekemästä työstä ja viemme sitä omiin viestintäkanaviimme. Näin saamme nostettua aihetta esiin ja levitettyä tietoa mahdollisimman laajalle.

Olemme myös seuranneet esteettömyystyön tuloksia esimerkiksi korjausrakentamisbarometrin kautta. Se kertoo, miten esteettömyys on aiheena otettu vastaan Kiinteistöliiton jäsenistössä ja miten se aiotaan huomioida kiinteistönpidossa. Vaikutukset ovat olleet tähän mennessä valitettavan vähäisiä – kevään korjausrakentamisbarometrissä vain pari-kolme prosenttia vastaajista ilmoitti huomioivansa esteettömyysasiat viiden vuoden aikajänteellä. Meillä on siis vielä paljon tehtävää.

Asennemuutos vie aikaa

Teemaryhmä on tuottanut paljon erilaisia materiaaleja esteettömyysremonteista ja esteettömästä rakentamisesta. Olemme tuottaneet ohjeita ja oppaita sekä järjestäneet koulutuksia asunto-osakeyhtiöille ja alan toimijoille. Loimme jopa aiheeseen liittyvän mobiilisovelluksen, jonka avulla asunto-osakeyhtiön asukkaat ja osakkaat voivat itsenäisesti arvioida oman kiinteistönsä esteettömyyttä ennen varsinaista suunnitteluvaihetta. Laadittu esteettömyysraportti luovutetaan aikanaan tulevan hankkeen suunnittelijalle.

Kun tietoa on levitetty ahkerasti, vastassa on kuitenkin vielä asenne. Niissä taloyhtiöissä, joissa on ikäihmisiä, asia varmaankin huomioidaan paremmin, mutta toisissa sitä ei aina haluta huomioida ennen kuin tilanne on akuutti.

Toivoisin, että korjausrakentamisessa pyrittäisiin katsomaan korjauksia laajemmin. Jos taloyhtiössä tehdään esimerkiksi putkiremontti, kannattaa samassa yhteydessä miettiä, mitä muita korjauksia on järkevää toteuttaa samassa yhteydessä. Remonttien yhdistäminen on järkevää sekä ajankäytön että asumiskustannusten kannalta. Esteettömyys voisi tulla näissä remonteissa ikään kuin sivutuotteena.

Ryhmämme jatkaa toimintaansa ainakin ohjelmakauden loppuun, mutta mielestäni tällaiselle yhteenliittymälle on tarvetta pitempäänkin – ja sen osoittavat myös mainitsemani kyselytulokset. On vain jatkettava rummutusta samaan tahtiin, niin viidakkorumpumme kyllä saavuttaa lopulta kuulijat.


 

Julkaistu 23.5.2017 klo 9.40, päivitetty 15.6.2017 klo 15.34