Rakennetun ympäristön tietojärjestelmät

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmiä kehitetään ja ylläpidetään alueidenkäytön ohjauksen, maankäytön suunnittelun, osallistumisen, seurannan ja tutkimuksen tueksi.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmät, koontikuva. Kuva: Anna Strandell
Kuva: Anna Strandell

Ympäristöhallinnon rakennetun ympäristön tietojärjestelmiä ovat Elinympäristön tietopalvelu Liiteri ja Yleiskaavapalvelu sekä kaavoituksen seurannan tallennusjärjestelmät. Tallennusjärjestelmiin sisältyvät Asemakaavojen seurantalomakkeiden TYVI-tallennuspalvelu, Kuntakaavoituksen ja kulttuuriympäristön paikkatietojen tallennusjärjestelmä (GISALU) sekä Kaavoituksen seurannan aineistopäivitys.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmien kokonaisuus kerää ja tarjoaa valtakunnallista aineistoa erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten tehtävien hoitamiseen. Eri tahojen kanssa yhteistyössä tuotetut paikkatiedot ja tilastot antavat monipuolisen kuvan rakennetusta ympäristöstä sekä alueidenkäytön suunnitelmista ja päätöksistä.

Kaikki kerättävät kaavoituksen, yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön paikkatieto- ja tilastoaineistot ovat käytettävissä Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä. Rakennetun ympäristön aluejakoja ja paikkatietoaineistoja on käytössä myös ympäristöhallinnon yleisissä kartta- ja aineistolatauspalveluissa. Tietoa tarjotaan niin ympäristöhallinnon sisällä kuin ulkopuolisillekin.
   

Lisätietoja

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa

sähköposti: palvelunimi@ymparisto.fi [palvelunimi=alu_tuki]

Julkaistu 5.6.2015 klo 15.23, päivitetty 15.3.2019 klo 13.47