Rakennetun ympäristön tietojärjestelmät

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmiä kehitetään ja ylläpidetään alueidenkäytön ohjauksen, maankäytön suunnittelun, osallistumisen, seurannan ja tutkimuksen tueksi.

© Kuva: ChengXi Zhang (pngtree.com)

Ympäristöhallinnon rakennetun ympäristön tietojärjestelmiä ovat Elinympäristön tietopalvelu Liiteri ja Yleiskaavapalvelu sekä kaavoituksen seurannan tallennusjärjestelmät. Tallennusjärjestelmiin sisältyvät Asemakaavojen seurantalomakkeiden TYVI-tallennuspalvelu, Kuntakaavoituksen ja kulttuuriympäristön paikkatietojen tallennusjärjestelmä (GISALU) sekä Kaavoituksen seurannan aineistopäivitys.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmien kokonaisuus kerää ja tarjoaa valtakunnallista aineistoa erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten tehtävien hoitamiseen. Eri tahojen kanssa yhteistyössä tuotetut paikkatiedot ja tilastot antavat monipuolisen kuvan rakennetusta ympäristöstä sekä alueidenkäytön suunnitelmista ja päätöksistä.

Kaikki kerättävät kaavoituksen, yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön paikkatieto- ja tilastoaineistot ovat käytettävissä Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä. Rakennetun ympäristön aluejakoja ja paikkatietoaineistoja on käytössä myös ympäristöhallinnon yleisissä kartta- ja aineistolatauspalveluissa. Tietoa tarjotaan niin ympäristöhallinnon sisällä kuin ulkopuolisillekin.

Rakennetun ympäristön tiedonhallinta on muuttumassa 

Alueidenkäytön suunnitelmille ja rakentamisen tiedoille toteutetaan uusi rakennetun ympäristön tietojärjestelmä. Valtakunnallinen järjestelmä rakennetaan osana Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja ympäristöministeriön Ryhti-hanketta vuosina 2020–2024. Järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuonna 2024, ja sen vastuuviranomainen on SYKE.

Uuteen tietojärjestelmään toimitetaan tulevaisuudessa kaavat ja rakentamisen luvat tietomallimuodossa. Järjestelmä vähentää päällekkäistä työtä, koska jatkossa viranomaisten tarvitsee toimittaa tiedot valtiolle vain kerran.

   

Lisätietoja

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa

sähköposti: palvelunimi@ymparisto.fi [palvelunimi=alu_tuki]

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän pilottiin haetaan kuntia 16.6.2022
Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus haastavat kuntia mukaan pilotointiin, jossa kehitetään rakennetun ympäristön tietojärjestelmää. Vuonna 2023 alkavasta pilotoinnista kiinnostuneita kuntia pyydetään ilmoittautumaan 31.8. mennessä. Järvenpää on ensimmäisenä kuntana kiinnostunut mahdollisuudesta lähteä mukaan.
Lue lisää
Selvitys arvioi rakennetun ympäristön tietojärjestelmän roolia asiakirjojen säilyttämisessä – toteutuksessa varmistettava arkistoinnin mahdollisuus tulevaisuudessa 24.5.2022
Kevään aikana tehdyssä selvitystyössä on arvioitu rakennetun ympäristön tietojärjestelmän roolia arkistoinnissa eli asiakirjojen pysyvässä sälyttämisessä. Selvitys päätyy suosittamaan, ettei tietojärjestelmä ensimmäisessä vaiheessa toimisi arkistona kuntien puolesta. Toteutuksessa tulee kuitenkin varmistaa, että järjestelmässä on toimintaedellytykset arkistoinnin mahdollistamiseksi tulevaisuudessa.
Lue lisää
Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän hankinta etenee neuvotteluvaiheeseen — kuusi yritystä osallistuu 23.5.2022
Suomen ympäristökeskus (SYKE) kutsui keväällä rakennetun ympäristön tietojärjestelmän toteuttamisesta kiinnostuneet yritykset ilmoittautumaan kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Menettelyyn jätti hakemuksensa toukokuun määräaikaan mennessä kuusi yritystä.
Lue lisää

Uutiset

RSS
Lisää uutisia
Julkaistu 5.6.2015 klo 15.23, päivitetty 25.4.2022 klo 12.21