Mikä Liiteri?

Liiteri on SYKEn elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu. Se kokoaa yhteen rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia tilasto- ja paikkatietoja. Liiteri sisältää satoja karttatasoja ja yli tuhat tilastoa sekä kuntien sähköisesti toimittamien asemakaavojen seurantalomakkeiden tietoja. Liiterissä käytössäsi olevan tietosisällön laajuus ja toiminnallisuudet vaihtelevat sen mukaan, käytätkö palvelua ilman rekisteröitymistä, rekisteröityneenä käyttäjänä vai sopimusasiakkaana (maksullinen) (lue lisää, miten saat Liiterin käyttöösi). 

Alla on esitelty Liiteri-palvelun tietosisältöjä ja toimintoja yleisellä tasolla sekä palvelun kehityshistoriaa. Sopimusasiakkaalla käytössä olevaan laajaan tietosisältöön voit tutustua tarkemmin tästä esitteestä: Liiteri-esite sopimusasiakkaille (pdf)

Liiteriin on koottu useiden organisaatioiden ylläpitämiä tilasto- ja paikkatietoja

Liiterin tietosisältö koostuu SYKEn aineistojen lisäksi muiden organisaatioiden ylläpitämistä tilasto- ja paikkatietoaineistoista. Tiedontuottajia ovat muun muassa Tilastokeskus, Väestörekisterikeskus, Maanmittauslaitos, Väylävirasto, Museovirasto, ELY-keskukset, kunnat, ympäristöministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja Geologian tutkimuskeskus. Liiteri-palvelussa on käytettävissä karttatasoja ja tilastoja useista eri aihepiireistä, kuten:

 • Kaavoitus
 • Kauppa ja palvelut
 • Kiertotalous
 • Kuntien ilmastopäästöt
 • Kulttuuriympäristö
 • Lajit ja luontotyypit
 • Luonnonvarat ja luonnonsuojelu
 • Liikkuminen ja liikenne
 • Maankäyttö ja maanpeite
 • Merialuesuunnittelu
 • Rakennukset, kiinteistöt ja asuminen
 • Rakentamisen suunnitelmallisuus
 • Satelliitti- ja ilmakuvat
 • Tulvat, vesihuolto ja vesistöt
 • Virkistys- ja viheralueet
 • Työpaikat ja työssäkäynti
 • Väestön kehitys
 • Yhdyskuntarakenne

Liiterissä on monenlaisia kartta- ja tilastotoimintoja

Liiteri on selainpalvelu, jossa voit esimerkiksi tarkastella karttatasoja, hakea kohteita kartalta paikan tai osoitteen perusteella ja tulostaa erilaisia teemakarttoja. Lisäksi kirjautuneena käyttäjänä voit lisätä kartalle omia kohteita, puskurivyöhykkeitä ja tuoda palveluun omia tai avointen WMS-rajapintapalveluiden aineistoja. Voit myös tallentaa ja jakaa työtiloja, tai julkaista karttoja omalla verkkosivullasi.

Liiteri-palvelussa voit hakea ja laskea tilastoja erilaisille hallinnollisille alueille. Voit valita tilastoja eri pää- ja alateemoista tai yksittäisen tilaston sekä eri tilastovuosia. Lisäksi voit muokata tilastotaulukkoa, luoda diagrammeja ja teemakarttoja. 

Liiteriin on luotu karttatasoista ja tilastoista myös Palvelupaketteja, jotka kokoavat erilaisten teemojen aineistoja valmiisiin aloitusnäkymiin käytön helpottamiseksi.

Liiterin Asemakaavojen seurantalomakkeet -osiosta voit hakea asemakaavojen seurantalomakkeita ja kaavamerkintöjen selityksiä.

Liiteri-palvelun kehityshistoriaa

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri kehitettiin aiempien valtakunnallisten alueidenkäytön tietojärjestelmien tilalle, jotka olivat teknisesti vanhentuneita. Liiteri on korvannut ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertan alueidenkäytön kokonaisuuden, johon kuuluivat Elinympäristön seuranta (ELYSE), Kaavoituksen seurannan tilasto (KATSE), Asemakaavojen seurantalomakkeiden selaus ja Yhdyskuntarakenteen seuranta (YKR). Liiterin rinnalla käyttöön jäivät kuitenkin kaavoituksen seurannan tallennusjärjestelmät (GISALU, TYVI/Asemakaavan seurantalomake, Kaavoituksen seurannan Aineistopäivitys).

Alun perin Liiteri-palvelu on toteutettu osana Asumisen ja Rakentamisen ePalveluita valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa (SADe-ohjelma). Palvelun teknisestä ylläpidosta ja tietosisällöstä SYKE.

Lisätietoja

Elinympäristön tietopalvelu Liiterin yleisesittelyvideo Liiterin YouTube-kanavalla

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa:

 • Sähköposti: palvelunimi@syke.fi [palvelunimi = alu_tuki]

 

Julkaistu 1.4.2019 klo 18.09, päivitetty 8.2.2021 klo 11.52