Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (NMVOC)

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (Non-Methane Volatile Organic Compounds, NMVOC) ovat orgaanisia yhdisteitä, joiden höyrynpaine on yli 0,01 kPa, kun lämpötila on 293,15 K, tai joilla on vastaava haihtuvuus tietyissä käyttöolosuhteissa. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärään ei sisällytetä metaania, joka raportoidaan erikseen (kts. UNECE:n raportointiohje).

Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä syntyy epätäydellisessä palamisessa (erityisesti pienissä tulisijoissa), liikenteessä, teollisuuden prosesseissa, liuottimien, liimojen, maalien ja painovärien käytössä ja bensiinin jakelussa. 

Alla oleva luettelo sisältää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (p.l. metaani) CAS-numeron, yhdisteet englannin- ja suomenkielisen nimen, yhdisteen kemiallisen bruttokaavan ja molekyylipainon. Luettelo on tarkoitettu NMVOC-yhdisteiden ilmoittamisen tukimateriaaliksi.

NMVOC-yhdisteiden päästöinventaario - Liuottimien käyttö- ja päästömääräkysely 2022

Suomen ympäristökeskus tekee vuosittain inventaarion haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (NMVOC, non-methane volatile organic compounds) päästömääristä kotimaista seurantaa varten sekä ilmasto- ja kaukokulketumissopimukselle toimitettaviin raportteihin.

Liuottimien ja tuotteiden käytön päästölähdesektorin tietojen kokoamista varten Suomen ympäristökeskus tekee vuosittain kyselyn mm. maali-, muovi- ja graafiselle teollisuudelle. Tietoja muista NMVOC-yhdisteiden päästölähteistä löytyy ilman epäpuhtauksien päästöt -linkistä.

Vuoden 2022 kysely on lähetetty toiminnanharjoittajille sähköisenä. Listatietoja antaa tarvittaessa Johanna Mikkola-Pusa (etunimi.sukunimi@syke.fi)

Vastausta pyydetään 31.8.2022 mennessä.

Vuoden 2022 lomakkeet (vuoden 2021 tiedot)

Lomakkeet excel-muodossa

Lisätietoa NMVOC-yhdisteistä ja lomakkeen täytöstä

 

Julkaistu 19.5.2014 klo 12.41, päivitetty 16.6.2022 klo 10.26