Sopeutuminen eri sektoreilla

Ilmastonmuutokseen tulee varautua etenkin perusinfrastruktuurin toimivuuden varmistamisessa erilaisissa sääoloissa, huolehtimalla hulevesistä, huomioimalla tulvavaaraan joutuvat alueet ja suunniteltaessa maankäyttöä.

Tulva Helsingissä
© Kuva: SYKE / Maija Faehnle

Tulvariskit hallintaan

Tulvariskien hallinta on Suomessa keskittynyt vesistöjen säännöstelyyn sekä muihin tulvasuojelun keinoihin, kuten uomien perkauksiin ja rantojen pengerryksiin. Tulvavahinkoja pystytään kuitenkin vähentämään merkittävästi myös suunnittelemalla maankäyttöä järkevästi ja ohjaamalla rakentamista tulva-alueiden ulkopuolelle. Suomeen on nimetty 21 merkittävää tulvariskialuetta. Näistä alueista 17 sijaitsee sisämaassa vesistöjen varsilla ja neljä merenrannikolla. Lisäksi on tunnistettu muita tulvariskialueita.

Tulvakarttapalvelu löytyy Tulvakeskuksen sivuilta

Alimmista rakentamiskorkeuksista annetaan alueellisia suosituksia.

Kuntien arvioitava hulevesitulvien riski

Kunnan vastuulla on lain mukaan hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tekeminen sekä mahdollisten merkittävien hulevesitulvariskialueiden nimeäminen:

Muualla aiheesta

Ilmasto-opaasta löytyy löytyy konkreettisia esimerkkejä sopeutumistoimista. Tämän tiedon avulla voi muodostaa nopeasti yleiskäsityksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista eri toimialoilla.

 

Julkaistu 29.6.2016 klo 13.00, päivitetty 5.6.2017 klo 16.06