KOTOMA - Maatalouden vesiensuojelun kohdentaminen

KOTOMA-hanke on päättynyt! Teemasivustoa ei enää päivitetä!

Hankkeen loppuraportti: KOTOMA-hanke : Maatalouden vesiensuojelun kohdentaminen (Doria)

Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentaminen vesiensuojelun kannalta riskiherkimmille peltolohkoille Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueilla - KOTOMA 2016 - 2018.

Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden oikea kohdentaminen on välttämätöntä ja mahdollista

Maatalouden ympäristökorvausjärjestelmä on väline, jolla maatalouden vesiensuojelua voidaan merkittävästi tehostaa, mikäli kohdentaminen on oikeanlaista.  

Hankkeen tavoitteena on testata peltolohkokohtaisen RUSLE2015-eroosiomallinnuksen soveltuvuutta erilaisten vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamiseen, mukaan lukien sekä ympäristökorvausjärjestelmän mukaiset toimet että uudet menetelmät.

Hankkeen toimialueena on Varsinais-Suomi ja Satakunta, koska alueilla on runsaasti eroosioherkkiä peltoja, ja erityisesti Iannan levitysalasta on puutetta. Lisäksi mukana on Loimijoen valuma-alue kokonaisuudessaan, käsittäen alueita myös Pirkanmaan ja Hämeen ELY-keskusten toimialueilta.

Mallinnuksen perusteella valitaan muutamia osavaluma-alueita yksityiskohtaiseen tarkasteluun, joilla tehdään tarkempaa simulointia. Alueiden valinnassa otetaan myös huomioon valmiudet myöhempään veden laadun automaattimittareiden asennukseen ja käyttöön.

Eroosiomallinnuksen lisäksi tarkastelussa käytetään ympäristöhallinnossa olevia, vesien tilaan ja maankäyttöön liittyviä paikkatietoaineistoja tukemaan tulosten käytännön soveltamista.

Toteutus perustuu yhteistyöhön

Hankkeen tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Luonnonvarakeskus, MTK-Varsinais-Suomi ja MTK-Satakunta sekä paikalliset maataloustuottajien yhdistykset. Toimintamallin ja kriteeristön kehittämisessä ollaan yhteistyössä kuntien, neuvontajärjestöjen, Pyhäjärvi-instituutin, Paimion-jokiyhdistyksen ja Aurajokisäätiön kanssa. Pirkanmaan, Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten yhteistyönä toimiva Loimijoki-ryhmä on tärkeä sidosryhmä.

Tulosten hyödyntäminen

Hankkeen tavoitteena on kehittää kohdentamisen toimintamalli, jonka avulla kuormittavimmat peltolohkot voidaan tunnistaa valuma-alue- ja lohkokohtaisesti. Tätä mallia voidaan käyttää valmisteltaessa uutta Manner-Suomen maatalouden kehittämisohjelmaa vuosille 2021 - 2025 ja testattaessa uusia vesiensuojelumenetelmiä.

Rahoittajana Raki-ohjelma

Hanketta rahoittaa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätysohjelma ajalla 7.11.2016 - 31.12.2017. Rahoitusosuus on 139 000 euroa ja hankkeen kokonaisbudjetti on 175 000 euroa.
Hankkeelle on myönnetty jatkoaikaa 20.6.2018 asti

Julkaistu 26.1.2017 klo 11.00, päivitetty 17.12.2019 klo 15.10