Sykeläiset ympäristöä havainnoimassa

Tervetuloa testaamaan ja käyttämään SYKEn uusia kansalaishavaintopalveluita!

Tämä sivusto on tarkoitettu SYKE henkilökunnan omaan käyttöön ja lähipiirin kanssa kokeiltavaksi. Osa palveluista on vielä kehitys- ja kokeiluvaiheessa. Kerätyn palautteen mukaisesti niitä tarvittaessa korjataan tai muutetaan vielä. Tutustumme eri aiheista kansalaisilta tietoa kerääviin palveluihimme itsekin kansalaisina niitä kokeillen: Toimiiko kaikki kuten käyttäjä toivoisi? Ovatko ohjeet selkeitä ja kysymykset vastausvaihtoehtoineen havainnonteossa käyttökelpoisia?

Jos havaitset puutteita tai haluat esittää kehitystoiveita, ilmoita asiasta 

havaitsemaan -yhteysosähköpostiosoite havaitsemaan@ymparisto.fi
 

 

 

Ja tietysti, vesistöihin ja mereen liittyvään havainnointiin ja tiedonjakoon kannattaa tutustua Järvi- ja Meriwikiin (jarviwiki.fi) - se kiinnostaa varmasti asiaa harrastavia!

Juuri nyt kiinnostavimmat havaittavat aiheet

Erityisesti näistä uusista ja juuri nyt oleellisista aiheista toivotaan sykeläisten havaintoja

 1. Purojen ja jokien varsilla: Vaelluskalojen lisääntymisseuranta kutusoraikoilla
 2. Itämeren rannoilla: Itämerihavainnointi
  1. Erityisesti Ilmoita havaintosi: Rakkohauru
  2. Ja tietysti Ilmoita havaintosi: Levätilanne merialueilla ja Ilmoita havaintosi: Levätilanne sisävesillä
 3. Ruovikot: Ruovikkojen laajuuden ja sijainnin havainnointi

Kiitos havainnoistasi!

Uusia havaintoaiheita kokeilu-, kehitys- ja käyttöönottovaiheessa

SYKE kokeilee ja kehittää avoimesti: Ennen varsinaista julkaisua ja asiasta tiedottamista uusia havaintokampanjoita ja kysymyspattereita avataan kokeiltaviksi ja kommentoitaviksi. Näin havaintomenetelmät ovat mahdollisimman hyviä siinä vaiheessa kun suurta yleisöä kutsutaan niitä käyttämään. Uusien havantokampanjoiden julkaisun jälkeenkin palveluita, ohjeita, havainnonilmoituslomakkeita jne korjataan ja parannetaan kokemusten ja palautteen perusteella niin, että saadaan parhaat mahdolliset palvelut lopullisesti käyttöön otettua.

Uudet ja jatkossa käynnistyvät kampanjat

  Kansalaishavainnoinnin kampanjat tarkoittavat useiden toisiinsa liittyvien havaintoaiheiden ja toimenpiteiden yhdistelmiä ja niihin liittyvää ohjeistusta: Esimerkiksi vaelluskalojen pienvesissä sijaitsevien kutusoraikkojen seurannassa kartotetaan kutusoraikkojen sijainteja, perustetaan niiden seurantaan havaintopaikkoja ja ilmoitellaan niillä tehtyjä havaintoja, kampanjaa varten tehtyjen ohjeiden mukaisesti. Kaikki tämänkaltaiset tieto- ja lomakesivut linkitetään saman 'kampanjasivun' alle.

  1. Purojen ja jokien varsilla: Vaelluskalojen lisääntymisseuranta kutusoraikoilla
  2. Vesitestirepun uusi havaintojen ilmoituskampanja: Vesitestirepun avulla tuotetut havainnot vedenlaadusta
   1. Vedenlaadun pysyvät kansalaishavainnoinnin havaintopaikat: TULOSSA
   2. Vesitestirepun avulla tuotettujen havaintojen ilmoittaminen: TULOSSA

   

  Uudet havaintoaiheiden ilmoituslomakkeet ja toimitettujen ilmoitusten kartat

  Yhdellä havainnonilmoituslomakkeella ilmoitetaan havainnot yhdestä aiheesta tiettyä käyttöä varten: Samasta aiheesta voi olla useampia kysymyspattereiden versioita, lyhyitä ja usean täsmentävän kysymyksen versioita edistyneemmille havaitsijoille. Lomakkeesta voidaan jättää myös kyselyosuus kokonaan pois, jolloin verkkosivulla onkin vain kartta viime päivien havainnoista - parilta tai tuhannelta viime päivältä. Tässä muutamia erityisiä nostoja kokeilua ja tutustumista varten tällä hetkellä kokeiltaviksi tai karttasivuja tutustuttaviksi:

  1. Ruovikot: Ruovikkojen laajuuden ja sijainnin havainnointi
  2. Ilmoita havaintosi: Panssarisiimalevä

  Odotettavissa lähiaikoina:

  1. Kaivojen kuivumisen ilmoittaminen
  2. Tulvametsien kohteiden kartoitus
  3. Vesihavaintorepun havaintojen ilmoittaminen
  4. Vesistökunnostushankkeiden kuvailutiedot ja tilanne

   

  Tiedonkeräys ja -käsittely SYKEn omalla porukalla

  Joskus kansalaishavainnoinnin aiheita halutaan kokeilla vain SYKE oman henkilökunnan piirissä: Samalla tekniikalla voidaan toteuttaa tiedonkeräystä tai kerätyn tiedon laadunvarmennusta myös ammattilais- ja virkakäyttöön.  Tällaisia kokeiltavia palveluita on tarvittaessa alla olevalla listalla:

  1. Potut -hankkeen kokeilualusta tulvametsäinventointeihin: Tulvametsät
  2. Suoluonnon havainnot asiaa tunteville: Luontotyyppien kartoituksen kansalaishavainnot: Suot
   1. Tästä alan toimijat saavat myös havaitsijatunnuskoodin, joiden avulla kokeillaan miten voitaisiin kerätä muitakin kuin anonyymejä havaintoja.
   2. Luontotyyppien havainnoimiseen perustetaan tässä inventointikohtaisia havaintopaikkoja, joihin voi liittää havaintoja ja arvoita alueesta eri näkökulmista.

   

  Yleisohjeita havainnointiin ja järjestelmän käyttöön

  (OSIOTA TÄYDENNETÄÄN VIELÄ)

  1. Valokuvat
  2. Ohje kartan ja paikannuksen käyttöön tietoja lähetettäessä
  3. Havaitsija- tai havaintokertatunnus kansalaishavaintojärjestelmissä
  4. Käyttäjätuki ja palaute

   

  Kaikista havaitsemistasi hyvistä ja huonoista kehitettävien järjestelmien piirteistä voit ilmoittaa osoitteeseen

  havaitsemaan -yhteysosähköpostiosoite havaitsemaan@ymparisto.fi
   

  Kiitos osallistumisestasi!

   

  Julkaistu 29.5.2019 klo 15.49, päivitetty 20.9.2019 klo 15.06