Hydrologinen kuukausitiedote elokuu 2011

Keski-Pohjanmaalla virtaamat runsaita, pohjaveden pinnat monin paikoin alhaalla

Elokuu oli koko maassa tavanomaista lämpimämpi ja kuukauden sadanta vaihteli keskimääräisen molemmin puolin. Paikoin sadetta kertyi poikkeuksellisen runsaasti. Eniten satoi Pohjanmaalla sekä maan keski- ja itäosassa. Sateet nostivat vesistöjen vedenkorkeuksia ja virtaamia näillä alueilla. Erityisesti Keski-Pohjanmaalla virtaamat olivat runsaita. Sitä vastoin Itä-Suomen suurimpien järvien pinnat olivat edelleen alhaalla. Pohjaveden pinnat olivat elokuussa monin paikoin keskimääräistä alempana, mutta toisaalta sateisimmilla alueilla pohjavesivarastot täyttyivät. Haihdunnassa oli suurta vaihtelua. Pintavedet olivat tavallista lämpimämpiä.

Sadanta

Elokuussa satoi keskimääräisen molemmin puolin. Kuukausisadannassa oli suurta alueellista vaihtelua; paikoin vettä tuli alle 40 mm ja enimmillään yli 150 mm. Paikallisissa rankkasateissa, mm. Helsingissä, vettä kertyi hyvinkin runsaasti muutamissa tunneissa. Eniten elokuussa satoi Pohjanmaalla, Kymijoen latvavesillä, itäisimmässä Suomessa, Kymenlaaksossa sekä pääkaupunkiseudulla. Kuukauden lopulla myös Pohjois-Lapissa satoi runsaasti.

Vesistöjen vedenkorkeus ja virtaama

Suurimpien järvien pinnat jatkoivat elokuussa hidasta laskuaan, mutta pienemmissä järvissä ja erityisesti joissa ajoittaiset runsaat sateet saivat vedenkorkeuden vaihtelemaan. Erityisesti Pohjanmaalla virtaama kasvoi monessa joessa ajankohtaan nähden hyvin suureksi. Etelä-Pohjanmaalla elokuun virtaamahuiput ajoittuivat kuukauden 10. päivän tienoille, pohjoisempana kuukauden loppupuolelle. Vielä kuukauden lopussakin vedet olivat Pohjanmaalla monin paikoin keskimääräistä korkeammalla. Itä-Suomessa monen suuren järven pinta sen sijaan oli elokuun lopussa edelleen tavallista alempana. Erityisen alhaalla vedenpinta oli Saimaassa ja Pielisessä, joissa eroa ajankohdan keskiarvoon oli lähes puoli metriä. Muualla maassa vedenkorkeudet olivat enimmäkseen lähellä ajankohdan pitkäaikaisia keskiarvoja. Päävesistöissä virtasi vaihtelevasti vettä. Vuoksen virtaama oli kesäkuussa aloitetuista juoksutusvähennyksistä johtuen selvästi keskimääräistä niukempi ja myös Kokemäen- ja Kemijoen virtaamat olivat tavallista pienempiä. Kymijoen virtaama oli kuukaudelle tyypillinen ja Oulujoessa hieman keskimääräistä runsaampi. Etelärannikon pienissä joissa virtaamat olivat pääosin ajankohdalle tyypillisen niukkoja.

Kuukauden loppuessa Pielisen pinta poikkesi -47 cm ajankohdan keskiarvosta, Kallaveden -5 cm, Saimaan -47 cm, Keiteleen +8 cm, Päijänteen -4 cm, Säkylän Pyhäjärven +2 cm, Längelmäveden -14 cm, Näsijärven -14 cm, Lappajärven +39 cm, Lammasjärven +6 cm, Oulujärven +16 cm, Lokan -156 cm ja Inarin pinta +0 cm. Elokuussa vettä virtasi Pielisjoessa 64 % kauden 1971–2000 keskiarvosta, Vuoksessa 63 %, Kymijoessa 99 %, Karjaanjoessa 83 %, Kokemäenjoessa 56 %, Kalajoessa 280 %, Oulujoessa 113 %, Iijoessa 134 %, Kemijoessa 75 % ja Tornionjoessa 68 %.

Pohjaveden korkeus

Pohjaveden pinnat olivat elokuussa yleisesti 20–40 cm keskimääräisen alapuolella. Etelä- ja Itä-Suomessa pinnankorkeudet olivat 30–40 cm alle ajankohdan keskiarvon. Elokuun sateet täydensivät maankosteusvarastoja etenkin Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, joissa pohjavedet olivat 10–30 cm yli ajankohdan keskiarvon.

Haihdunta

Elokuun haihdunnassa oli suurta alueellista ja ajallista vaihtelua. Kuukauden alkupuolen lämpimimpinä päivinä haihdunta kasvoi monin paikoin vielä kesäisiin lukemiin, mutta sateisella säällä ja kuukauden loppupuolella vuorokausihaihdunnat olivat jo varsin pieniä. Class A -astioista mitattu kuukauden haihduntasumma oli 50–95 mm. Pohjoisessa haihdunta oli keskimääräistä, muualla yleisesti sitä vähäisempää. Mallilaskelmien mukaan haihdunta oli elokuussa maa-alueilta pääosin 30–70 mm ja suurilta järviltä enimmäkseen 50–110 mm.

Pintaveden lämpötila

Elokuun alussa pintavedet olivat koko maassa tavallista lämpimämpiä, mutta ne olivat alkaneet jo jäähtyä. Kuukauden 10. päivän tienoilla lämpötilat olivat laskeneet yleisesti ajankohdan keskiarvon tuntumaan. Kuukauden lopulla lämmin sää nosti veden lämpötiloja uudelleen. Elokuun lopussa pintaveden lämpötila oli maan etelä- ja keskiosassa 16–19 astetta, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 15–17 astetta sekä Lapissa 11–15 astetta. Lukemat olivat pari astetta keskiarvoa ylempiä eli ajankohtaan nähden suhteellisen korkeita.

Kartat, kuvaajat ja taulukot

ISSN-L 0358-6367
ISSN 1799-6899

Julkaistu 10.10.2011 klo 13.19, päivitetty 1.7.2013 klo 12.26