Hydrologinen kuukausitiedote elokuu 2012

Tulvia Pohjois-Pohjanmaalla, vedet korkealla myös Itä-Suomessa ja Kainuussa

Elokuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata tavanomainen. Sadetta kertyi hyvin runsaasti Pohjanmaalta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Poikkeukselliset sateet aiheuttivat tulvia Pohjois-Pohjanmaan joissa. Myös Kainuussa järvien pinnat nousivat poikkeuksellisen korkealle. Pohjaveden pinnat olivat keskimääräistä ylempänä, sateisimmilla alueilla jopa kevätsulamishuippujen tasolla. Haihdunta jäi suuressa osassa maata tavallista pienemmäksi. Vedet jäähtyivät ajankohdalle tyypilliseen tapaan ja veden lämpötilat olivat pääosin lähellä keskimääräistä.

Sadanta

Elokuussa satoi hyvin runsaasti Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa. Kala- ja Siikajoen sekä Oulujoen valuma-alueilla satoi elokuun ensimmäisen kymmenen päivän aikana reilusti yli 100 mm eli ennätyksellisen paljon. Elokuun sademäärä oli sateisimmilla alueilla 100–150 mm. Muualla maassa elokuun sadanta oli 20–100 mm eli monin paikoin keskimääräistä pienempi. Vähiten sadetta kertyi Lapissa, paikoin alle 20 mm, eli vain puolet keskimääräisestä.

Vesistöjen vedenkorkeus ja virtaama

Maan eteläosassa ja Lapissa vedenpinnat laskivat enimmäkseen elokuussa, vaikkakin kuukauden loppupuolella vesi nousi etelärannikon joissa kovien sateiden seurauksena paikoitellen korkealle. Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Vuoksen ja Kymijoen vesistöalueiden luoteisosissa ennen kuukauden puoliväliä saadut rankkasateet nostivat vedet harvinaisen korkealle. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla elokuun tulvat olivat monin paikoin poikkeuksellisen suuria ja tuhosivat satoa laajoilta peltoalueilta sekä katkoivat teitä. Kala-, Pyhä- ja Siikajoella virtaama oli ajankohtaan nähden ennätyksellisen suuri, ja vettä virtasi joissa yhtä paljon kuin pahojen kevättulvien aikaan. Oulujoella juoksutukset olivat ennätyksellisiä, ja Oulujärven pinta nousi yli säännöstelyrajan. Luonnontilaisista järvistä esimerkiksi Lentua ja Lammasjärvi Kainuussa nousivat uusiin elokuun ennätyslukemiin pitkän havaintohistoriansa aikana. Myös Itä- ja Keski-Suomen järvissä vedenpinnat olivat märän kesän jälkeen edelleen erittäin korkealla. Etelä-Suomessa ja Lapissa vedenkorkeudet olivat elokuussa pääosin ajankohdalle tyypillisiä tai sitä pienempiä. Päävesistöjen keskivirtaamat olivat tavallista suurempia Vuoksessa, Kymijoessa ja Oulujoessa. Oulujoen elokuun keskivirtaama Merikoskessa oli suurin koko säännöstelyaikana. Kemijoessa virtaama oli keskiarvoa pienempi ja Kokemäenjoella ajankohdalle tyypillinen.

Kuukauden loppuessa Pielisen pinta poikkesi +75 cm ajankohdan keskiarvosta, Kallaveden +43, Saimaan +63, Keiteleen +41, Päijänteen +14, Säkylän Pyhäjärven -1, Längelmäveden +1, Näsijärven +5, Lappajärven +34, Lammasjärven +58, Oulujärven +40, Lokan -45 ja Inarin pinta -5 cm. Elokuussa vettä virtasi Pielisjoessa 158 % kauden 1971–2000 keskiarvosta, Vuoksessa 142, Kymijoessa 156, Karjaanjoessa 57, Kokemäenjoessa 99, Siikajoessa 645, Oulujoessa 282, Iijoessa 172, Kemijoessa 80 ja Tornionjoessa 84 %.

Pohjaveden korkeus 

Pohjaveden pinnankorkeudet olivat suuressa osassa maata 0–30 cm yli ajankohdan keskiarvon, paitsi Pohjanmaalla ja Kainuussa, jossa ne olivat 30–100 cm sitä ylempänä. Runsassateisilla alueilla pohjavesivarasto oli poikkeuksellisesti yhtä korkealla kuin kevätsulamisen aikaan. Maan eteläosassa pohjaveden pinnat olivat hieman alle keskimääräisen.

Haihdunta

Haihdunta jäi laajoilla alueilla huomattavasti tavallista pienemmäksi runsaiden sateiden takia. Ero kuukauden keskimääräiseen oli suurin Pohjanmaalla. Pohjois-Suomessa haihdunta oli lähellä keskimääräistä. Class A -astioilla mitatut kuukauden haihduntasummat vaihtelivat Ruukin ja Suomussalmen noin 50 mm:stä Maaningan ja Jokioisten reiluun 80 mm:iin. Suurista järvistä haihtui vettä mallilaskelmien mukaan enimmäkseen 100–150 mm ja maa-alueilta 40–80 mm.

Pintaveden lämpötila

Pintaveden lämpötilat vaihtelivat keskimääräisen molemmin puolin. Vedet viilenivät yleisesti elokuun aikana, mutta kuukauden puolivälissä lämpötilat kohosivat ajankohdan keskiarvojen yläpuolelle lämmenneen sään myötä. Kuukauden lopussa pintaveden lämpötila oli maan etelä- ja keskiosassa 15–18 astetta ja maan pohjoisosassa 9–14 astetta. Lukemat olivat ajankohdalle tyypillisiä.

Graafit ja taulukot

ISSN-L 0358-6367
ISSN 1799-6899

Julkaistu 18.10.2012 klo 10.40, päivitetty 24.6.2013 klo 16.48