Hydrologinen kuukausitiedote heinäkuu 2013

Pinta- ja pohjavedet vähäsateisilla alueilla tavallista alempana

Sadanta heinäkuussa 2013

Heinäkuu oli keskilämpötilaltaan melko tyypillinen mutta pääosin hieman tavallista viileämpi. Suuressa osassa maata satoi keskiarvoa vähemmän. Vedenpinnat olivat monin paikoin tavanomaista alempana, mutta kuurosateet nostivat virtaamia paikoin pienissä vesistöissä. Järvien pinnat olivat pääosin laskussa. Pohjaveden pinnat laskivat paikoin huomattavasti haihdunnan ja vähäisten sateiden myötä. Järvien pintaveden lämpötilat vaihtelivat kuukauden alun lämpimistä loppupuolen erityisen viileisiin lukemiin.

Sadanta

Heinäkuun sademäärissä oli suuria paikallisia vaihteluita sateiden kuuroluonteisuuden vuoksi. Suurimmassa osassa maata satoi keskimääräistä vähemmän eli 40−80 mm. Etelä- ja lounaisrannikolla satoi hyvin niukasti, alle 40 mm. Pohjois-Savossa ja Käsivarren Lapissa sadetta kertyi paikoin tavanomaista enemmän, enimmillään jopa yli 80 mm.

Vesistöjen vedenkorkeus ja virtaama

Pohjanmaalla heinäkuun alkupuolen sateet nostivat vedenkorkeuksia ja virtaamia lyhytaikaisesti. Voimakkaat sadekuurot esimerkiksi Uudellamaalla taas olivat niin paikallisia, etteivät ne juuri näkyneet virtaamien tai vedenkorkeuksien nousuna suuremmissa vesistöissä. Ajankohdan keskimääräisiin vedenkorkeuksiin ja virtaamiin verrattuna vesitilanne vaihteli heinäkuussa eri puolilla maata. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla oltiin paikoin tavanomaisen tason yläpuolella kun taas Etelä- ja Lounais-Suomessa paikoin jo selvästi ajankohdan keskimääräisiä lukemia alempana. Pielisen vedenpinta jatkoi heinäkuussa laskuaan ja oli kuukauden lopussa jo yli 40 cm tavanomaista alempana. Vielä kesäkuussa nousussa ollut Päijänteen vedenkorkeus kääntyi heinäkuun alussa laskuun, ja juoksutusta pienennettiin. Saimaan vedenpinta laski tasaisesti. Heinäkuun lopussa se oli enää hieman ajankohdan keskimääräisen yläpuolella. Lapissa vedenpinnat olivat keskiarvon tuntumassa tai sitä alempana. Päävesistöjen virtaamat olivat yleisesti tavanomaisia tai sitä pienempiä.

Kuukauden loppuessa Pielisen pinta poikkesi -44 cm ajankohdan keskiarvosta, Kallaveden -12, Saimaan +9, Keiteleen -6, Päijänteen +2, Säkylän Pyhäjärven -8, Längelmäveden -12, Näsijärven +3, Lappajärven +21, Lammasjärven -29, Oulujärven -13, Lokan -72 ja Inarin pinta -16 cm. Heinäkuussa vettä virtasi Pielisjoessa 65 % kauden 1971–2000 keskiarvosta, Vuoksessa 98, Kymijoessa 87, Karjaanjoessa 54, Kokemäenjoessa 68, Siikajoessa 174, Oulujoessa 70, Iijoessa 123, Kemijoessa 102 ja Tornionjoessa 97 %.

Pohjaveden korkeus

Pohjaveden pinnat olivat laskussa ja maan etelä- ja keskiosan vähäsateisilla alueilla yleisesti 10−40 cm alle keskimääräisen. Enimmillään pohjavedet olivat jopa puoli metriä ajankohdan keskiarvoa alempana. Muualla maassa pohjavesivaraston vajausta oli vähemmän, ja korkeudet olivat keskimääräisen tuntumassa. Alueellisia eroja oli kuitenkin paljon muun muassa sateiden paikallisuudesta johtuen.

Haihdunta

Heinäkuun haihduntasumma jäi monin paikoin selvästi alle keskimääräisen. Runsainta haihdunta oli kuukauden loppupuolella Keski-Suomessa. Class A -astioilla mitatut kuukauden haihduntasummat vaihtelivat noin 50 mm:stä hieman alle 120 mm:iin. Mallilaskelmien mukaan haihdunta oli heinäkuussa maa-alueilta valtaosassa Suomea 50–90 mm ja suurilta järviltä enimmäkseen 100–180 mm.

Pintaveden lämpötila

Heinäkuun alussa pintaveden lämpötilat olivat selvästi keskimääräistä korkeampia koko maassa. Kuukauden alkupuoliskolla lämpötilat pysyivät entisellään maan eteläosassa ja viilenivät pohjoisessa. Pohjoistuuli viilensi järvien pintavesiä kuukauden puolivälin jälkeen selvästi kaikkialla. Heinäkuun 20. päivän paikkeilla mitattiin paikoin maan etelä- ja keskiosassa jopa poikkeuksellisen kylmiä lukemia heinäkuulle. Jaakon päivän aikaan vedet alkoivat taas lämmetä. Kuukauden lopussa pintaveden lämpötila oli maan etelä- ja keskiosassa 18−21 astetta ja Lapissa 14−18 astetta. Lukemat vaihtelivat maan etelä- ja keskiosassa ajankohdan keskimääräisen molemmin puolin. Pohjois-Lapissa vedet olivat pari astetta tavallista lämpimämpiä.

Kartat, kuvaajat ja taulukot

Julkaistu 11.11.2013 klo 9.53, päivitetty 8.11.2013 klo 16.25