Hydrologinen kuukausitiedote heinäkuu 2011

Pohjois-Pohjanmaalla vedet korkealla, järvivedet hyvin lämpimiä

Heinäkuu oli selvästi tavanomaista lämpimämpi. Suuressa osassa maata satoi runsaasti. Pohjois-Pohjanmaalla ja Itä-Lapissa satoi harvinaisen paljon. Vedenpinnat nousivat paikoitellen hyvinkin korkealle, ja virtaamat olivat sateisilla alueilla suuria. Itä-Suomessa vedenpinnat olivat vielä monin paikoin alhaalla. Pintavedet olivat tavanomaista lämpimämpiä miltei koko kuukauden, paikoin jopa ennätyksellisen lämpimiä. Pohjaveden pinnat pysyivät alhaalla Itä- ja Keski-Suomessa.

Sadanta

Suuressa osassa maata satoi heinäkuussa runsaasti. Kuukauden sadanta oli yleisesti 20–140 mm. Sateisimmilla alueilla Pohjois-Pohjanmaalla ja Itä-Lapissa kuukauden sadesumma ylsi paikoitellen 150 mm:iin, eli sadetta saatiin kaksinkertaisesti keskimääräiseen heinäkuuhun verrattuna. Runsaimmat sateet ajoittuivat kuukauden puolivälin paikkeille ja loppukuuhun. Kuivinta oli itäisimmässä Suomessa ja etelärannikolla, missä kuukausisadanta jäi lähelle tavanomaista tai sen alapuolelle. Kaikkein vähiten, alle 20 mm, satoi Ilomantsin kunnassa.

Vesistöjen vedenkorkeus ja virtaama

Ajoittaiset voimakkaat sateet saivat useiden jokien vedenkorkeudet ja virtaamat vaihtelemaan heinäkuussa rajusti. Suurimpia muutokset olivat Pohjois-Pohjanmaalla, missä joidenkin jokien pinta nousi loppukuussa jopa kymmeniä senttejä päivässä ja virtaamat olivat ajankohtaan nähden harvinaisen suuria. Vedenpinnat nousivat sateisimmilla alueilla korkealle myös monissa järvissä. Esimerkiksi Iijoen vesistössä vedenpinta oli heinäkuun viimeisellä viikolla poikkeuksellisen korkealla. Muuallakin maassa sateet hidastivat vedenpintojen laskua järvissä tai saivat ne pieneen nousuun. Heinäkuun lopussa vedenpinnat olivat suuressa osassa maata lähellä ajankohdan keskiarvoja. Pohjois-Pohjanmaalla ja Itä-Lapissa sekä osissa Keski-Suomea, Kainuuta, Etelä-Pohjanmaata ja länsirannikkoa vedet olivat monin paikoin tavallista ylempänä, mutta vähäsateisemmassa Itä-Suomessa keskimääräistä matalammalla. Pielisen pinta oli edelleen puoli metriä ja Saimaan noin 40 cm pitkän ajan keskiarvon alapuolella. Lokan ja Porttipahdan pinnat olivat heinäkuun noususta huolimatta edelleen poikkeuksellisen alhaalla.

Kuukauden loppuessa Pielisen pinta poikkesi -49 cm ajankohdan keskiarvosta, Kallaveden -10 cm, Saimaan -39 cm, Keiteleen -8 cm, Päijänteen +3 cm, Säkylän Pyhäjärven +4 cm, Längelmäveden -14 cm, Näsijärven -24 cm, Lappajärven +27 cm, Lammasjärven -8 cm, Oulujärven +15 cm, Lokan -147 cm ja Inarin pinta +10 cm. Heinäkuussa vettä virtasi Pielisjoessa 71 % kauden 1971–2000 keskiarvosta, Vuoksessa 66 %, Kymijoessa 79 %, Karjaanjoessa 74 %, Kokemäenjoessa 78 %, Kalajoessa 188 %, Oulujoessa 72 %, Iijoessa 123 %, Kemijoessa 96 % ja Tornionjoessa 92 %.

Pohjaveden korkeus

Pohjaveden pinnat vaihtelivat heinäkuussa valtakunnallisesti 0–30 cm keskimääräisen alapuolella. Keski- ja Itä-Suomessa pohjavedet olivat muuta maata alempana, ja eroa pitkän ajan keskiarvoihin oli 10–40 cm. Paikalliset sateet nostivat paikoitellen pohjaveden pintoja, mutta suurimmassa osassa maata pinnat jatkoivat tavanomaista kesäistä laskuaan.

Haihdunta

Lämpimän heinäkuun aikana haihdunta oli Itä-Suomessa runsasta mutta sateisimmilla alueilla tavallista vähäisempää. Class A -astioista mitattu kuukauden haihduntasumma oli 90–135 mm. Pohjanmaan ja Ahvenanmaan havaintopaikoilla lukemat jäivät sateisen sään vuoksi selvästi keskiarvojen alapuolelle, muualla haihduntasumma oli lähellä keskimääräistä tai sen yläpuolella. Mallilaskelmien mukaan haihdunta oli heinäkuussa maa-alueilta pääosin 50–100 mm ja suurilta järviltä enimmäkseen 80–150 mm.

Pintaveden lämpötila

Pintaveden lämpötilat olivat lähes koko heinäkuun ajan keskiarvoja korkeampia, ja muutamin paikoin jopa ennätyksellisiä. Lämpötilat lähtivät nousuun kuukauden alussa ja olivat yleisesti huipussaan kuukauden puolivälissä sekä uudelleen kuukauden lopussa. Heinäkuun keskilämpötilat olivat useilla paikoilla harvinaisen korkeita, ts. vastaavia veden lämpötilan kuukausikeskiarvoja mitataan noin kerran 10 vuodessa. Kuukauden lopussa pintaveden lämpötila oli maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 20–24 astetta ja Lapissa 13–19 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa lukemat olivat yleisesti muutamia asteita tavanomaista korkeampia. Lapissa oltiin lähellä keskimääräisiä arvoja.

Kartat, kuvaajat ja taulukot

ISSN-L 0358-6367
ISSN 1799-6899

Julkaistu 13.9.2011 klo 15.52, päivitetty 1.7.2013 klo 12.17