Hydrologinen kuukausitiedote kesäkuu 2013

Järvivedet olivat huippulämpimiä, vedenpinnat pääosin laskussa

Pintaveden lämpötila kesäkuussa 2013

Kesäkuu oli harvinaisen lämmin ja monin paikoin runsassateinen. Järvien vedenpinnat olivat pääosin laskussa ja jokien virtaamat kesäisen pieniä. Ajoittaiset rankat sateet nostivat jokien virtaamia pienissä vesistöissä, viimeisimpänä Pohjanmaalla kuukauden lopulla. Pohjaveden korkeudet olivat laskussa koko maassa. Vesistöjen pintaveden lämpötilat olivat kuukauden aikana kahteen otteeseen huippulämpimiä ja myös kuukauden keskilämpötila oli maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin korkeampi kuin koskaan aiemmin mittausjaksolla.

Sadanta

Kesäkuussa satoi monin paikoin keskimääräistä enemmän. Eniten sadetta kertyi rankkasateiden myötä Länsi-Suomessa, Koillismaalla ja Länsi-Lapissa. Näillä alueilla satoi 100−160 mm eli paikoin yli kaksinkertaisesti tavalliseen nähden. Vähiten kesäkuussa satoi Pohjois-Lapissa, alle 30 mm. Myös etelä- ja lounaisrannikolla satoi alle 50 mm.

Vesistöjen vedenkorkeus ja virtaama

Järvien vedenpinnat olivat kesäkuussa pääosin laskussa ja jokien virtaamat kesäisen pieniä, mutta ajoittain sateet saivat vedet vähäksi aikaa nousuun osassa maata. Pohjanmaalla kuukauden viimeisen viikon rankat ukkossateet kasvattivat virtaamia selvästi. Myös Lapissa virtaamat nousivat sateisimmilla alueilla hetkellisesti. Suurimmista järvistä Päijänteen pinta nousi vielä kesäkuussa. Saimaassa ja Pielisessä veden nousu taittui tavallista aiemmin sateiden vähäisyydestä johtuen ja kesäkuussa vedet laskivat jo. Kuukauden lopussa vedenkorkeudet olivat valtaosassa maata lähellä ajankohdan keskiarvoja tai niiden alapuolella. Pielisessä vesi oli lähes 40 cm ja Kallavedessä noin 20 cm tavallista alempana. Yli vuoden korkealla ollut Saimaan pinta oli vielä noin 20 cm keskimääräistä ylempänä, mutta ero keskiarvoon oli pienenemässä koko ajan. Päävesistöjen keskivirtaamat olivat kesäkuussa enimmäkseen selvästi tavallista pienempiä. Myös rannikon pienten jokien virtaamat olivat keskimääräistä alempia.

Kuukauden loppuessa Pielisen pinta poikkesi -38 cm ajankohdan keskiarvosta, Kallaveden -19, Saimaan +21, Keiteleen -8, Päijänteen +6, Säkylän Pyhäjärven -1, Längelmäveden -9, Näsijärven +5, Lappajärven +11, Lammasjärven -34, Oulujärven -4, Lokan -63 ja Inarin pinta -11 cm. Kesäkuussa vettä virtasi Pielisjoessa 80 % kauden 1971–2000 keskiarvosta, Vuoksessa 102, Kymijoessa 88, Karjaanjoessa 72, Kokemäenjoessa 58, Siikajoessa 38, Oulujoessa 51, Iijoessa 60, Kemijoessa 64 ja Tornionjoessa 85 %.


Pohjaveden korkeus

Pohjaveden pinnat olivat laskussa koko maassa. Maan etelä- ja keskiosassa korkeudet olivat kesäkuussa 0−25 cm alle ajankohdan keskimääräisen. Maan pohjoisosissa pohjavedet olivat 0−10 cm alle ajankohdan keskiarvon.

Routa

Routaa esiintyi vielä kesäkuussa paikoin Lapissa.

Haihdunta

Class A -astioilla mitatut kuukauden haihduntasummat vaihtelivat noin 60 mm:stä yli 120 mm:iin. Summat jäivät monessa paikassa keskimääräistä pienemmiksi. Eniten vettä haihtui kuukauden alun ja lopun lämpimillä säillä. Mallilaskelmien mukaan haihdunta oli kesäkuussa maa-alueilta valtaosassa Suomea 40–80 mm ja suurilta järviltä enimmäkseen 80–120 mm.

Pintaveden lämpötila

Kesäkuun alussa pintaveden lämpötilat kohosivat helteiden myötä ajankohtaan nähden ennätyksellisen korkeisiin lukemiin, maan etelä- ja keskiosassa jopa paikoin 22 asteeseen. Veden lämpötilat romahtivat kesäkuun 10. päivän jälkeen selvästi säätyypin muututtua. Tämän jälkeen veden lämpötilat seurailivat pääosin ajankohdalle tyypillisiä lukemia. Juhannuksen jälkeen lämmin sää nosti jälleen veden lämpötiloja selvästi ajankohdan keskiarvoja korkeammalle. Kesäkuun lopussa maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa pintavedet olivat yleisesti 18−24 astetta ja Lapissa 10−20 astetta. Lukemat olivat koko maassa ajankohdan keskimääräistä korkeampia. Kesäkuun pintaveden keskilämpötila oli useilla maan etelä- ja keskiosan järvillä korkeampi kuin koskaan aiemmin mittausjaksolla.

Jäätilanne

Kilpisjärven jäät lähtivät kesäkuun alussa, eli pari viikkoa tavanomaista aikaisemmin.

Kartat, kuvaajat ja taulukot

Julkaistu 28.10.2013 klo 13.34, päivitetty 28.10.2013 klo 13.33