Hydrologinen kuukausitiedote lokakuu 2012

Suuria tulvia Pohjanmaalla ja Satakunnassa

sadantakartta-lokakuu2012.gif


Lokakuun alussa satoi erittäin runsaasti maan länsiosassa. Pohjanmaalla ja Satakunnan pohjoisosassa koettiin poikkeuksellisen paha syystulva, kun vedenpinnat ja virtaamat nousivat monessa joessa ajankohdan uusiin ennätyksiin. Sateisen syksyn jäljiltä myös suurten järvien vedenpinnat olivat hyvin korkealla erityisesti maan itä- ja keskiosassa. Pohjaveden pinnat olivat koko maassa tavallista korkeammalla. Haihdunta oli vähäistä. Alkukuusta vedet olivat tavanomaista lämpimämpiä, mutta kuun lopulla pieniä vesistöjä jäätyi jo pohjoisessa.

Sadanta

Lokakuussa satoi poikkeuksellisen runsaasti länsi- ja lounaisrannikolla. Sadetta kertyi parissa päivässä reilusti yli 100 mm eli paikoin ennätyksellisesti. Kuukauden sadanta oli laajoilla alueilla yli 140 mm, jopa 2,5-kertaisesti keskiarvoon nähden. Lähes koko maassa satoi keskimääräistä enemmän. Vähiten satoi maan itäosassa ja Lapissa, 50–80 mm. Muualla maassa sadanta oli 80–140 mm. Pohjoisessa osa sateista tuli myös lumena.

Lumi

Ensilumi satoi Keski- ja Etelä-Lappiin sekä osaan Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta lokakuun puolivälin jälkeen. Kuukauden viimeisellä viikolla lumipeite saatiin hetkellisesti lähes koko maahan ja länsirannikolla lunta oli parin päivän ajan melko reilusti. Kuukauden viimeisenä päivänä lumen vesiarvo vaihteli Lapissa kaakon alle 10 mm:stä pohjoisen yli 30 mm:iin. Etelämpänä lunta oli vain vähän tai ei ollenkaan.

Vesistöjen vedenkorkeus ja virtaama

Lokakuun alkupuolella Pohjanmaalla ja Satakunnan pohjoisosassa koettiin poikkeuksellisen paha syystulva, kun vedenpinnat ja virtaamat nousivat runsaiden sateiden myötä monessa joessa ajankohdan uusiin ennätyksiin. Veden nousu oli nopeaa, koska maaperä oli jo valmiiksi märkää eikä pidättänyt siksi lainkaan sadevesiä. Tulvavahingot olivat suuret, sillä yli sata rakennusta kastui, yli 10 000 hehtaaria peltoa jäi veden alle ja teitä oli poikki usean päivän ajan. Alustavan arvion mukaan tulvavahingot olivat vähintään 6 miljoonan euron arvoiset. Sateet nostivat myös järvien vedenpintoja reilusti erityisesti maan länsiosassa. Pohjoisessa loppukuussa talviseksi muuttunut sää käänsi järvien pinnat selvään laskuun, ja etelämpänäkin pienempien järvien nousu taittui. Valtaosassa suurista järvistä veden nousu jatkui vielä lokakuun lopussakin. Maan etelä- ja keskiosissa vedet olivat yleisesti huomattavasti korkeammalla kuin tähän aikaan vuodesta tavallisesti. Lapissa vedenkorkeudet olivat lähempänä keskiarvoja, mutta sielläkin Inarin pinta oli keskiarvon yläpuolella. Vesistöjen keskivirtaamat olivat lokakuussa koko maassa tavallista suurempia. Kymijoen pääuoman virtaama oli kuukauden loppuessa jo lähellä tulvarajaa.

Kuukauden loppuessa Pielisen pinta poikkesi +70 cm ajankohdan keskiarvosta, Kallaveden +49, Saimaan +71, Keiteleen +42, Päijänteen +36, Säkylän Pyhäjärven +16, Längelmäveden +27, Näsijärven +11, Lappajärven +51, Lammasjärven +31, Oulujärven +18, Lokan -32 ja Inarin pinta +26 cm. Lokakuussa vettä virtasi Pielisjoessa 165 % kauden 1971–2000 keskiarvosta, Vuoksessa 167, Kymijoessa 164, Karjaanjoessa 254, Kokemäenjoessa 215, Siikajoessa 195, Oulujoessa 160, Iijoessa 193, Kemijoessa 142 ja Tornionjoessa 195 %.

Pohjaveden korkeus

Pohjaveden pinnat olivat koko maassa 10–50 cm yli ajankohdan keskiarvon. Sateiden myötä pohjavesivarastot olivat täydentyneet myös suurissa pohjavesimuodostumissa.

Haihdunta

Sateisen sään myötä lokakuussa haihtui niukasti. Vesistömallilaskelmien mukaan maan etelä- ja keskiosan suurista järvistä haihtui lokakuussa enimmillään 40 mm. Maa-alueilta haihdunta oli hyvin vähäistä.

Pintaveden lämpötila ja jäätilanne

Lokakuun alun lämpimän sään myötä vesistöt jäähtyivät ajankohtaan nähden hitaasti ja vedet olivat pääosin keskimääräistä lämpimämpiä. Sittemmin viilennyt sää jäähdytti vesiä. Pohjois-Lapin pieniä järviä ja lampia jäätyi kuukauden puolivälin jälkeen pakkasten myötä. Pienehköjä vesistöjä jäätyi lokakuun lopulla myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kuukauden päättyessä pintaveden lämpötila oli maan etelä- ja keskiosan suurissa järvissä 3–6 astetta, pienemmissä järvissä alle 4 astetta.

Kartat, kuvaajat ja taulukot

ISSN-L 0358-6367
ISSN 1799-6899
Julkaistu 12.12.2012 klo 12.00, päivitetty 27.6.2013 klo 10.42