Hydrologinen kuukausitiedote marraskuu 2014

Lunta keskimääräistä vähemmän, virtaamat suuria Pohjanmaan joissa

Lumen vesiarvo marraskuussa 2014

Marraskuu oli maan etelä- ja keskiosassa keskiarvoa lauhempi. Etelässä ja Lapissa satoi vähän, mutta Pohjanmaalta Kainuuseen selvästi tavanomaista enemmän. Lunta oli tavanomaista vähemmän. Sateet nostivat vedenpintoja ja kasvattivat virtaamia etenkin länsirannikolla. Suuressa osassa maata pohjaveden pinnat olivat nousseet keskiarvon yläpuolelle. Järvet saivat jääpeitteen Pohjois-Suomessa.

Sadanta

Marraskuun sadannassa oli suuria eroja maan eri osissa. Pohjois-Lapissa satoi paikoin alle 20 mm, kun taas Pohjanmaalta Kainuuseen ulottuvalla vyöhykkeellä kuukauden sadantasumma oli 60–100 mm. Runsassateisilla alueilla sademäärät olivat puolitoistakertaisia marraskuun keskiarvoihin verrattuna, kun taas Lapissa ja etelärannikolla sadanta oli noin puolet tavanomaisesta. Muualla sadanta vaihteli keskimääräisen molemmin puolin. Suurin osa marraskuun sateista saatiin kuukauden alkupuoliskolla.

Lumi

Marraskuu oli keskimääräistä vähälumisempi. Kuukauden alussa lunta oli vain Pohjois-Lapissa, ja vaikka lumipeite välillä kävi lähes koko maassa, kuun puolivälissä muu maa oli taas melkein lumeton. Loppukuun aikana lumikuorma kasvoi myös eteläisemmässä Lapissa ja Kainuun pohjoisosissa, mutta muualla lunta oli vain ajoittain tai hyvin vähän. Marraskuun viimeisenä päivänä Oulu–Kajaani-linjan eteläpuolella lunta ei ollut juuri lainkaan, ja siitä Muonion korkeudelle lumen vesiarvo oli pääosin alle 20 mm. Pohjois-Lapissa lumen vesiarvo oli enimmäkseen 20–50 mm.

Vesistöjen vedenkorkeus ja virtaama

Lapissa järvien pinnat olivat pääosin laskussa ja virtaamat pieniä koko marraskuun, mutta muualla maassa kuukauden alkupuolen sateet nostivat vedenpintoja ja kasvattivat virtaamia. Monessa Etelä-Pohjanmaan joessa virtaamat kävivät keskimääräistä kevättulvaa suurempina, mutta merkittäviä tulvavahinkoja ei syntynyt. Myös Pohjois-Pohjanmaalla rannikkojokien virtaamat kasvoivat sateiden takia huomattavasti. Järvien pinnat nousivat eniten sateisimmalla vyöhykkeellä länsirannikolta Kainuuseen. Esimerkiksi matalalla ollut Kallavesi nousi marraskuussa lähes puoli metriä ja oli kuun lopussa selvästi ajankohdan keskiarvon yläpuolella. Marraskuun loppua kohti järvien pintojen nousu tasaantui, ja moni järvi ehti jo kääntyä laskuun. Järvien vedenkorkeudet vaihtelivat marraskuun lopussa keskimääräisen molemmin puolin.

Marraskuun keskivirtaama olivat Pohjois-Pohjanmaalla selvästi keskimääräistä suurempia. Muissa päävesistöissä keskivirtaamat olivat keskiarvoja pienempiä tai lähellä niitä.

Kuukauden loppuessa Pielisen pinta poikkesi -13 cm ajankohdan keskiarvosta, Kallaveden +21, Saimaan -7, Keiteleen -9, Päijänteen -11, Säkylän Pyhäjärven -20, Längelmäveden -26, Näsijärven -5, Lappajärven +34, Lammasjärven +18, Oulujärven +21, Lokan -65 ja Inarin pinta -11 cm. Marraskuussa vettä virtasi Pielisjoessa 85 % kauden 1971–2000 keskiarvosta, Vuoksessa 92, Kymijoessa 59, Karjaanjoessa 49, Kokemäenjoessa 55, Siikajoessa 235, Oulujoessa 114, Iijoessa 197, Kemijoessa 80 ja Tornionjoessa 77 %.

Pohjaveden korkeus

Pohjaveden pinnat olivat Pohjois- ja Keski-Lappia lukuun ottamatta nousussa. Suuressa osassa maata pinnat olivat viimein nousseet ajankohdan keskiarvojen yläpuolelle. Pohjaveden pinnat olivat maan etelä- ja keskiosissa sekä Etelä-Lapissa 0–20 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason. Muualla maan pohjoisosissa pinnankorkeudet olivat 10–50 cm alle ajankohdan keskiarvon.

Routa

Routaa esiintyi paikoitellen maan itä- ja pohjoisosissa 0–15 cm.

Pintaveden lämpötila ja jäätilanne

Useimmat Pohjois-Suomen järvet jäätyivät hieman tavanomaista aikaisemmin, pienet järvet jo lokakuun puolella. Marraskuun lopussa Lapin järvissä oli yleisesti jäätä 20–35 cm, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa alle 20 cm. Lukemat olivat ajankohtaan nähden melko tavanomaiset. Maan etelä- ja keskiosissa järvet olivat vielä pääosin sulina. Veden lämpötila vaihteli nollan ja neljän asteen välillä.

Kartat, kuvaajat ja taulukot

Julkaistu 30.1.2015 klo 18.06, päivitetty 30.1.2015 klo 18.02