Hydrologinen kuukausitiedote syyskuu 2012

Suurten järvien pinnat ylhäällä Itä-Suomessa, virtaamat poikkeuksellisen suuria etelärannikolla

Syyskuu oli tavallista lämpimämpi ja sateisempi. Erityisen runsaasti satoi maan itä- ja eteläosassa. Maan itäosassa suurten järvien pinnat nousivat sateiden myötä. Kuukauden lopun sateet nostivat etelärannikolla jokien virtaamia ja järvien vedenkorkeuksia ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealle. Pohjaveden pinnat olivat etenkin Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla hyvin korkealla edelliskuukausien sateista johtuen. Haihdunta oli pääosin tavallista vähäisempää. Vedet viilenivät syyskuussa ajankohdalle tyypilliseen tapaan.

Sadanta

Syyskuussa satoi runsaasti etenkin maan etelä- ja itäosassa sekä paikoin Lapissa. Kuukauden sadanta oli maan itä- ja eteläosassa sekä suuressa osassa Lappia 80–160 mm. Sateisimmilla alueilla vettä tuli tavanomaiseen nähden kaksinkertaisesti. Porvoonjoen vesistöalueen sadanta oli syyskuulle ennätyksellisen suuri vuodesta 1965 alkaen, ja Vantaanjoella 100-vuotisen historian toiseksi suurin syyskuun aluesadanta. Pohjanmaalla satoi vähiten, 50–70 mm, joka vastasi kuitenkin syyskuun keskiarvoa. Lapissa satoi paikoin jo ensilumi, mutta pysyväksi se ei jäänyt.

Vesistöjen vedenkorkeus ja virtaama

Syyskuun alkupuolella järvien pinnat olivat enimmäkseen laskusuunnassa, mutta kuukauden loppupuolen sateet saivat vedet taas nousuun eri puolilla Suomea. Koska maaperä oli märkää, sateet näkyivät jokivesistöissä nopeina pinnannousuina. Valtaosassa maata virtaamat olivat syyskuussa ajoittain selvästi keskimääräistä suurempia. Pohjanmaalla vesi kävi korkealla esimerkiksi Lapväärtinjoessa ja Teuvanjoessa, Perämeren rannikolla Siuruanjoessa, Kuivajoessa ja Simojoessa. Kuukauden viimeisinä päivinä rankkasateet nostivat monen joen pinnat tulvalukemiin Uudellamaalla, Etelä-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa. Erityisesti etelärannikolla virtaamat olivat ajankohtaan nähden poikkeuksellisen suuria. Järvissäkin vesi nousi näillä alueilla nopeasti: Artjärven Pyhäjärvellä nousua kertyi viikossa lähes puoli metriä. Vedet olivat järvissä yleisestikin tavallista korkeammalla syyskuun lopussa. Suurimpia erot pitkän ajanjakson keskiarvoihin olivat Itä-Suomen suurissa järvissä. Saimaan laskussa ollut vedenpinta kääntyi kuukauden lopun suurten sateiden myötä nousuun, vaikka Saimaan juoksutus oli nostettu syyskuun 10. päivästä lähtien 1000 m3/s:iin. Päävesistöjen virtaamat olivat syyskuussa Vuoksessa, Kymijoessa ja Oulujoessa selvästi keskimääräistä isompia. Kokemäenjoen ja Kemijoen kuukauden keskivirtaamat olivat syyskuulle tyypillisiä tai hieman pienempiä.

Kuukauden loppuessa Pielisen pinta poikkesi +68 cm ajankohdan keskiarvosta, Kallaveden +37, Saimaan +65, Keiteleen +31, Päijänteen +20, Säkylän Pyhäjärven +1, Längelmäveden +3, Näsijärven +7, Lappajärven +25, Lammasjärven +33, Oulujärven +21, Lokan -52 ja Inarin pinta +13 cm. Syyskuussa vettä virtasi Pielisjoessa 161 % kauden 1971–2000 keskiarvosta, Vuoksessa 163, Kymijoessa 140, Karjaanjoessa 85, Kokemäenjoessa 99, Siikajoessa 104, Oulujoessa 171, Iijoessa 130, Kemijoessa 93 ja Tornionjoessa 147 %.

Pohjaveden korkeus 

Sateiden myötä pohjaveden pinnat olivat suuressa osassa maata 5–15 cm yli ajankohdan keskiarvon. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pinnankorkeudet olivat jopa 40–60 cm keskimääräistä ylempänä. Sateiden epätasainen jakaantuminen näkyi maan eteläosan pohjaveden pinnankorkeuksissa; pohjavesitilanne oli siellä vaihteleva.

Haihdunta

Syyskuussa satoi paljon, ja haihdunta oli siksi melko lämpimistä säistä huolimatta keskimääräistä vähäisempää suuressa osassa maata. Class A -astioilla mitatut haihdunnan kuukausisummat vaihtelivat pohjoisen reilusta 10 mm:stä Ylistaron yli 45 mm:iin. Mallilaskelmien perusteella maa-alueilta haihtui vettä 20–30 mm, etelässä paikoitellen hieman enemmän. Suurista järvistä haihdunta oli lämpövaraston takia selvästi runsaampaa, mallilaskelmien mukaan enimmäkseen 50–90 mm.

Pintaveden lämpötila

Vesistöt jäähtyivät syyskuussa pääosin ajankohdalle tyypilliseen tapaan. Kuukauden aikana vedet viilenivät 4–7 asteella. Vedet pysyivät suurimman osan syyskuuta hieman keskimääräistä lämpimämpinä. Kuukauden lopussa pintaveden lämpötilat olivat maan etelä- ja keskiosan järvissä 9–12 astetta ja maan pohjoisosassa 4–9 astetta. Lukemat olivat tuolloin yleisesti ajankohdan keskimääräisen tuntumassa.

Kartat, kuvaajat ja taulukot

ISSN-L 0358-6367
ISSN 1799-6899

Julkaistu 15.11.2012 klo 12.00, päivitetty 24.6.2013 klo 16.49