Hydrologinen kuukausitiedote tammikuu 2013

Pakkasjaksot vahvistivat routakerrosta ja järvien jäitä

Jaanpaksuus-tammikuu2013

Tammikuussa keskilämpötila oli maan eteläosassa vähän tavanomaista alempi, pohjoisessa korkeampi. Sadanta oli lähellä keskimääräistä. Lumikuorma ei tammikuussa suuresti kasvanut, mutta maaperän routakerrosta ja järvien jäitä pakkasjaksot vahvistivat. Routaa oli silti tavallista vähemmän. Jäänpaksuus oli pääosin tavanomainen, mutta jään rakenne heikko kohvajään suuresta määrästä johtuen. Vesistöjen ja pohjaveden korkeudet laskivat pääosin talvelle tyypilliseen tapaan.

Sadanta

Tammikuun sadanta oli valtaosassa maata lähellä keskimääräistä. Maan pohjoisosassa satoi hieman tavallista enemmän ja maan etelä- ja keskiosassa vähemmän. Lounais-Lappiin sadetta kertyi yli 60 mm, muualle Kainuuseen ja Etelä-Lappiin 40–60 mm. Muualla maassa sadetta kertyi pääosin 20–40 mm.

Lumen vesiarvo

Vuodenvaihteen suojasäät sulattivat lunta Etelä- ja Länsi-Suomessa, ja tämän jälkeen lumen vesiarvon kasvu oli hidasta. Myös muualla lumikuorman muutokset jäivät tammikuussa enimmäkseen pieniksi. Lapissa lumen vesiarvo kasvoi reilummin kuukauden viimeisellä viikolla, ja kuukauden viimeisinä päivinä lumipyryt toivat uutta lunta muuallekin. Lounaisrannikolla sateet tulivat vetenä ja sää oli leuto, mikä sulatti lunta. Tammikuun lopussa lumen vesiarvo oli länsirannikolla pääosin 30–60 mm, muualla maan etelä- ja keskiosassa 60–90 mm. Oulun korkeudelta Keski-Lappiin lunta oli vesiarvona mitattuna 80–130 mm, pohjoisempana enimmäkseen 130–180 mm. Pohjois-Lapissa lunta oli paikoitellen ajankohtaan nähden tavallista enemmän. Muualla maassa lumikuorma oli lähellä keskimääräistä.

Vesistöjen vedenkorkeus ja virtaama

Vuodenvaihteen suojasäillä sulaneet lumet nostivat vedenpintoja ja kasvattivat virtaamia tammikuun alussa Etelä- ja Länsi-Suomessa. Muuten vedet laskivat tammikuussa koko maassa. Kuukauden päättyessä Itä- ja Keski-Suomen suurten järvien pinnat olivat edelleen selvästi tavallista korkeammalla, mutta muualla maassa vedenkorkeudet olivat ajankohdalle tyypillisiä.

Päävesistöjen virtaamat olivat tammikuussa valtaosassa Suomea keskimääräistä suurempia. Vettä padottavaa hyydettä muodostui kovilla pakkasilla paikoitellen jääkannettomiin jokiin. Kymijoen alajuoksulla hyyde nosti vedenpintaa lähes koko kuukauden ajan.

Kuukauden loppuessa Pielisen pinta poikkesi +25 cm ajankohdan keskiarvosta, Kallaveden +8, Saimaan +67, Keiteleen +26, Päijänteen +30, Säkylän Pyhäjärven -3, Längelmäveden +16, Näsijärven +2, Lappajärven +30, Lammasjärven +1, Oulujärven +25, Lokan -21 ja Inarin pinta +31 cm. Tammikuussa vettä virtasi Pielisjoessa 132 % kauden 1971–2000 keskiarvosta, Vuoksessa 141, Kymijoessa 136, Karjaanjoessa 114, Kokemäenjoessa 111, Siikajoessa 73, Oulujoessa 104, Iijoessa 119, Kemijoessa 107 ja Tornionjoessa 113 %.

Pohjaveden korkeus

Maan eteläosassa pohjaveden pinnat nousivat hieman tammikuun alussa, muualla maassa ne jatkoivat talvista laskuaan koko kuukauden ajan. Pohjaveden pinnankorkeudet olivat suuressa osassa maata 10–25 cm yli ajankohdan keskiarvon. Suurissa pohjavesimuodostumissa pinnat olivat 20–40 cm tavallista korkeammalla edellisvuoden runsaista sateista johtuen.

Routa

Runsas lumipeite ja märkä maaperä hidastivat alkutalvesta routakerroksen muodostumista, mutta tammikuun alun kireät pakkaset edesauttoivat asiaa. Maan etelä- ja keskiosassa routaa oli 0–15 cm ja pohjoisosassa 20–60 cm.

Jäätilanne

Tammikuun ajoittaiset suojasäät eivät ehtineet heikentää järvien jäitä. Kovilla pakkasjaksoilla jäät paksuuntuivat, mutta monilla järvillä teräsjää vahvistui vain vähän ja enemmän kasvoi jäätyneestä sohjosta muodostuneen hauraan kohvajään paksuus. Jään kokonaispaksuuden kasvu oli tammikuussa useimmilla järvillä 10–15 cm. Kuukauden lopussa jäätä oli Lapin järvillä enimmäkseen 40–60 cm, etelämpänä 30–40 cm. Lukemat olivat ajankohdalle melko tyypillisiä. Jään laatu vaihteli järvien välillä paljon, ja heikoimmillaan teräsjäätä oli vain pieni osa jään kokonaispaksuudesta.

Kartat, kuvaajat ja taulukot

ISSN-L 0358-6367
ISSN 1799-6899
Julkaistu 8.5.2013 klo 12.00, päivitetty 1.7.2013 klo 13.01