Tuottajavastuun tilastot

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kokoaa tilastoja tuottajavastuun piiriin kuuluvista tuotteista ja niistä syntyvistä jätteistä. Tuottajavastuu koskee seuraavia tuotteita:

  • ajoneuvot (henkilö- ja pakettiautot)
  • akut ja paristot
  • paperituotteet
  • pakkaukset
  • renkaat
  • sähkö- ja elektroniikkalaitteet

Tuottajavastuun tilastot kuvaavat markkinoille laskettujen tuotteiden määriä sekä niiden jätteiden määriä ja hyödyntämistä, jotka kulkevat tuottajien ja tuottajayhteisöiden järjestelmien kautta. Koska osa jätteistä kulkee muita reittejä, tilastot eivät välttämättä kerro koko Suomen tilanteesta. Myöskään Ahvenanmaan luvut eivät  ole mukana tilastoissa.

Tilastot perustuvat tuottajien ja tuottajayhteisöiden vuosittain Pirkanmaan ELY-keskukselle ilmoittamiin tietoihin.

Paperin, renkaiden ja pakkausten määristä on kerätty tietoja 1990-luvun puolivälistä. Ajoneuvoja ja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevat ensimmäiset tilastot ovat vuodelta 2005, ja akkuja ja paristoja koskevat vuodelta 2009.

Pirkanmaan ELY-keskus toimittaa tilastoja Euroopan komissiolle.

Julkaistu 6.9.2013 klo 12.56, päivitetty 18.3.2022 klo 8.05
Julkaisija: